Esperotia Energy Investments kontynuuje budowę biogazowni

Esperotia Energy Investments kontynuuje proces realizacji dwóch biogazowni rolniczych w Świdwinie i w Legnicy. Emitent miał 45 tys. zł skonsolidowanej straty EBITDA w 1 kw. 2015 r.

Rok wcześniej w analogicznym kwartale Esperotia zanotowała 129 tys. zł straty EBITDA. Spółka nie osiąga jeszcze przychodów ze sprzedaży, co wynika z inwestycyjnego charakteru prowadzonej działalności i realizowaniu obecnie dwóch projektów inwestycyjnych. Budowane biogazownie rolnicze w Świdwinie oraz w Legnicy zaczną generować dodatnie przepływy finansowe po uruchomieniu instalacji i rozpoczęciu sprzedaży wytwarzanej energii. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2015 r.

– Po długim okresie inwestycyjnym nareszcie widzimy światełko na końcu tunelu. Zakończenie prowadzonych inwestycji w 2015 r. da nam spory przychód z dodatnim EBITDA już od 1 kw. 2016 r. – komentuje Agnieszka Król, prezes Zarządu Spółki Esperotia Energy Investments.

Pod koniec 1 kw. br. Emitent zawarł przedwstępną warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Carbo Eco Sp. z o.o., która prowadzi w Świdwinie zakład produkcji peletu ze słomy. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej przez Esperotię budowy biogazowni rolniczej w Świdwinie. Plany Spółki zakładają przeprowadzenie modernizacji zakładu oraz przystosowanie go do używania ciepła z budowanej biogazowni, a także zainstalowanie nowocześniejszej linii do peletowania. Esperotia zamierza także efektywnie wykorzystać synergię pomiędzy tymi dwoma inwestycjami, głównie poprzez ograniczenie kosztów suszenia słomy oraz eksploatowanie pofermentu jako dodatku do peletu.

– Widzimy dużą synergię pomiędzy działaniem biogazowni i peleciarni. Rynek nawozów w Europie Zachodniej jest bardzo mocno rozwinięty i to stwarza nam szansę na dodatkowe przychody dla Spółki – dodaje Król.

Spółka w dalszym ciągu poszukuje interesujących projektów biogazowni rolniczych w Polsce oraz w Bułgarii. Dzięki podpisaniu umowy z włoskim funduszem inwestycyjnym, który brał udział w finansowaniu nabycia biogazowni w Świdwinie i Legnicy, Esperotia pozyskała partnera, który wyraża zainteresowanie inwestycjami w branżę OZE. Dlatego też Zarząd spółki będzie w dalszym prowadził działania zmierzające do przejęcia następnych projektów inwestycyjnych z tego sektora, co jest zgodne z przyjętą strategią rozwoju.

– Mamy kilka projektów w Polsce, które analizujemy, ale dopóki nie ma mamy pełnej jasności co do działania nowej Ustawy o OZE to wstrzymujemy się z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Niemniej jednak cześć projektów budzi nasze zainteresowanie. W Bułgarii mamy sytuację, gdzie rząd gwarantuje wysokość stawek za prąd na 20 lat. Jeżeli to się potwierdzi po 01.07 br. to planujemy nowe działania na tamtym rynku – zakończyła Agnieszka Król.

Esperotia Energy Investments S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe przeznaczone do realizacji projektów biogazowni rolniczych zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here