Esperotia Energy Investments: czekamy na ustawę o OZE

Esperotia Energy Investments, działająca w branży OZE spółka notowana na rynku NewConnect, opublikowała wyniki finansowe za 2013 r. Spółka zmniejszyła w minionym roku stratę netto i czeka obecnie na wejście w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Na poziomie jednostkowym Esperotia zanotowała stratę netto w wysokości 1.005 tys. zł. Z kolei na poziomie skonsolidowanym strata netto wyniosła 1.430 tys. zł. Obniżenie strat w porównaniu z 2012 r. było możliwe dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji kosztowej i zawieszeniu działalności niektórych spółek celowych. Po zatwierdzeniu przez Sejm nowej ustawy o OZE spółka zamierza wznowić działalność podmiotów zależnych, które zaczną realizację projektów inwestycyjnych.

Esperotia rozpoczęła w ubiegłym roku proces due diligence związany z nabyciem spółki Carbo Bio Sp. z o.o., która powstała w celu budowy w Świdwinie biogazowni rolniczej o mocy 1,2 MW. Transakcję zakupu udało się zakończyć w 1 kw. tego roku. Projekt w Świdwinie ma przyznaną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego udzieloną przez Urząd Marszałkowski tego województwa w wysokości blisko 6 mln zł. Spółka planuje rozpocząć budowę biogazowni w trzecim kwartale 2014 r.

Istotnym wydarzeniem minionego roku było także otrzymanie w listopadzie 2013 r. pozwolenia na budowę biogazowni rolniczej o mocy 1 MW w miejscowości Stamboliyski dla projektu prowadzonego przez spółkę zależną Esperotia Management Bulgaria Ltd. Jest to jeden z pięciu projektów, które zamierza zrealizować ten podmiot. Obecna stawka energii elektrycznej pochodzącej z biogazowni rolniczej wynosi w Bułgarii 222 EUR za 1 MW.

– Rynek OZE w Polsce stoi w miejscu ze względu na ciągły brak uregulowań prawnych. Już prawie cztery lata czekamy na ustawę. W takiej sytuacji banki nie chcą finansować projektów, zatem musimy szukać innych źródeł finansowania. W 2013 r. skupiliśmy się na tym, żeby przygotować do realizacji 2 projekty i obniżyć koszty działalności grupy Esperotia, co nam się udało – mówi Agnieszka Król, prezes Zarządu Esperotia Energy Investments.

Esperotia wiąże duże nadzieje z nową ustawą o OZE, której rządowy projekt został skierowany do Sejmu 8. lipca br. Jej wprowadzenie pozwoli na zwiększenie zainteresowania inwestorów instytucjonalnych branżą oraz umożliwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o stabilne regulacje prawne. Głównym celem nowej Ustawy jest co najmniej 15-procentowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2020 r.

– Nowa ustawa nie jest idealna, ale daje naszym projektom możliwość rozwoju. Znajomość jej ostatecznego kształtu umożliwi nam podejmowanie dalszych biznesowych decyzji związanych z rozwojem grupy Esperotia i rozwojem rynku biogazowego w Polsce – dodaje Król.

Spółka planuje pozyskać środki na realizację projektów inwestycyjnych z finansowania dłużnego oraz z emisji akcji. Zarząd jest bowiem uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę blisko 2,4 mln zł. poprzez jedną lub więcej emisji akcji. W najbliższym czasie część zadłużenia Esperotii ma zostać skonwertowana na kapitał akcyjny.

Pierwszy kwartał tego roku był kolejnym okresem minimalizowania kosztów funkcjonowania spółki. Strata netto na poziomie jednostkowym wyniosła 131 tys. zł wobec 266 tys. zł straty w 1 kw. 2013 r. Natomiast na poziomie skonsolidowanym Esperotia zakończyła miniony kwartał ujemnym wynikiem sięgającym 131 tys. zł. Analogiczny okres ub. roku przyniósł Grupie Kapitałowej stratę netto w wysokości 379 tys. zł.

Esperotia Energy Investments S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki celowe przeznaczone do realizacji projektów biogazowni rolniczych zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here