Ernst&Young liczy na spadek capex za 1MW na morzu o ok. 30 proc. z 3,6-4,0 mln euro obecnie

Koszt instalacji 1 MW w morskiej energetyce wiatrowej (MEW), który obecnie wynosi 3,6-4,0 mln euro, powinien spaść o ok. 30 proc. w pierwszej połowie lat dwudziestych, wynika z wypowiedzi dyrektora Kamila Baja z Ernst&Young.

– W tym momencie zakładamy, że koszt instalacji 1 MW na morzu to 3,6-4,0 mln euro, natomiast potencjał spadku jest znaczący i te koszty mogą spaść o ok. 30 proc. do 2020, czy 2025 roku – powiedział w rozmowie Kamil Baj z Ernst&Young.

Ernst&Young, w raporcie nt. sektora morskiej energetyki wiatrowej przygotowanym dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), podał że łączne nakłady inwestycyjne na 6 GW mocy na morzu w Polsce (scenariusz szybkiego rozwoju) do 2025 roku mogą wynieść prawie 83 mld zł, z czego ponad 63% (52,1 mld zł) będzie dotyczyło zakupów od przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce.

W tym scenariuszu polska gospodarka może uzyskać około 73,8 mld zł wartości dodanej do 2025 roku (wartość skumulowana dla fazy inwestycyjnej i operacyjnej). Według E&Y większość wartości dodanej wytworzona zostanie poprzez efekt pośredni (34,1 mld zł, tj. 46 proc.) oraz efekt bezpośredni, który przyczyni się do 32,4 mld zł (44 proc.) wartości dodanej. Reszta wartości dodanej to efekt indukowany, czyli 7,3 mld zł.

E&Y opracował też alternatywne scenariusze. W przypadku scenariusza 2 (3,5 GW w 2025 roku) oraz scenariusza 3 (1 GW w 2025 roku) skala nakładów jest również znacząca, jednakże mniejsza niż dla scenariusza 1 i wynosi odpowiednio 49,7 mld zł i 15,0 mld zł.

– Aby spełnił się scenariusz osiągnięcia 6 GW, potrzebne są przede wszystkim dwa czynniki: opłacalność inwestycji dla inwestora [min. 12 proc. IRR], a drugi czynnik to kwestie technologiczne czyli możliwość przyłączenia tych farm do sieci energetycznej – podkreślił Baj.

Zaznaczył, że niezwykle istotne jest to aby w Polsce powstał stabilny i przewidywalny system wsparcia OZE.

 

Marcin Zaremba
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here