Energooszczędny budynek na Mokotowie – założenia projektowe


Przedstawiamy dane na temat nowoczesnego, ekologicznego i energooszczędnego budynku, który powstanie przy ulicy Postępu na warszawskim Mokotowie. Odpowiedzialna za projekt i wszelkie założenia techniczne jest firma GrotteArt.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Bryła nowoprojektowanej części obiektu została tak ukształtowana, aby możliwe było wykorzystanie naturalnych sposobów ogrzewania, chłodzenia i wentylowania pomieszczeń.
Ważnym aspektem było stworzenie naturalnego mikroklimatu wewnątrz obiektu. Dzięki temu uzyskano możliwość wytworzenia systemu poprzecznego przepływu powietrza. Ponadto elewacja południowa została zaprojektowana jako dwupowłokowa ściana szklana, z wewnętrznym kanałem cyrkulacyjnym, co pozwoliło na stworzenie systemu wentylacji wyporowej. W efekcie od strony ul. Cybernetyki stworzono atrakcyjną szklaną elewację, służącą zarazem polepszeniu warunków użytkowych i eksploatacyjnych obiektu.
Elewacja północna została zaprojektowana jako masywna ściana o powierzchni betonowej, pełniąca funkcję izolatora termicznego oraz elementu akumulującego ciepło lub chłód, w zależności od potrzeb.
Na ścianie zostały zaprojektowane podłużne otwory nawietrzające. Przy elewacji północnej, na dachu części konferencyjnej, zaprojektowano zewnętrzny zbiornik wodny. Poza rolą dekoracyjną, pełni on istotną funkcję schładzania powietrza latem.
Z nad wody czerpane jest chłodne i wilgotne powietrze, które następnie wprowadzane jest do biur. Przy wejściu głównym zaprojektowano ścianę, po której spływa woda ze zbiornika znajdującego się nad zespołem sal konferencyjnych. W ten sposób połączono aspekt użytkowy płynącej wody, z ciekawą formą przestrzenną uatrakcyjniającą rejon wejścia do budynku.

ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE

Obiekt podzielony jest na 3 różne strefy. Pierwsza z nich znajduje się w nowoprojektowanej, głównej bryle budynku, w której od strony południowej zastosowano dwupowłokową ścianę szklaną. Struktura ta w sensie energetycznym jest pasywnym kolektorem ciepła słonecznego. Od strony północnej zaprojektowano masywną, warstwową ścianę żelbetową, pełniącą funkcję termoizolacyjną oraz akumulacyjną ciepła bądź chłodu. Pozostałe ściany: wschodnia i zachodnia charakteryzują się wysokimi parametrami izolacji termicznej. Latem chłodne i wilgotne powietrze czerpane jest znad zbiornika z płynącą wodą, który usytuowany jest przed północną elewacją. Powietrze jest następnie rozprowadzane na poszczególne kondygnacje, skąd przy pomocy wentylacji wyporowej wyciągane jest kominem słonecznym, który stanowi dwupowłokowa ściana szklana. Dzięki czerpaniu powietrza z nad płynącej wody, oprócz chłodu, mamy zapewniony odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

  

 

Zimą, dwupowłokowa elewacja służy jako pasywny kolektor ciepła słonecznego, które rozprowadzane jest do pomieszczeń biurowy. W pozostałych ścianach budynku zaprojektowano niewielką liczbę otworów okiennych, dzięki czemu całość przegrody osiąga wysokie parametry izolacji termicznej. W dwóch naprzeciwległych ścianach, północnej i południowej, zaprojektowano specjalne otwory nawietrzające, służące nocnemu przewietrzaniu budynku w lecie.

KOSZTY BUDOWY I EKSPLOATACJI

Szacunkowa kwota netto planowanego kosztu wykonania budynku to 9 600 000 zł, jednak dzięki zastosowanym systemom koszty eksploatacji będą zmniejszone o około 45% względem budynków ze standardowymi rozwiązaniami.

fot.: GrotteArt

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here