Energiewende trzyma się mocno


Mimo prawdopodobnej kolejnej podwyżki cen energii dlakonsumentów idea Energiewende, czyli transformacji energetycznej, u sąsiadów zzaOdry trzyma się mocno. Z wrześniowego sondażu wynika, że aż 93 proc. respondentówz Niemiec popiera dalszą ekspansję energii ze źródeł odnawialnych.

 

Dokładnie dwie trzecie ankietowanych w badaniuprzeprowadzonym przez niemiecki oddział TNS dla Agentur fur ErnneuerbareEnergien (stowarzyszenia sektora OZE) stwierdziło, że dalszy rozwój energii zeźródeł odnawialnych jest dla nich bardzo albo wyjątkowo bardzo ważny. Dlakolejnych 27 proc. kwestia ta jest „jedynie” ważna. Za nieważną uznało ją 6proc. respondentów.

 

Ciekawe są również wyniki badania akceptacji dla OZE w pobliżumiejsca zamieszkania. Sąsiedztwo z jakąś instalacją nie przeszkadza 62 proc. ankietowanych.Na przykład 90 proc. ma w sąsiedztwie instalację fotowoltaiczną, a 72 proc. niema nic przeciwko. Przy czym grupy te niekoniecznie się pokrywają. Z kolei 69 proc.respondentów ma za przysłowiowym płotem wiatraki, a turbiny wiatrowe w pobliżunie przeszkadzają 52 proc. Nieco gorzej z akceptacją jest dopiero przybiogazie, bo 56 proc. ma w pobliżu jakąś instalację biogazową, ale akceptuje jątylko 38 proc.

Wysokość opłaty OZE uczciwa

W Niemczech przeciętne gospodarstwo domowe zużywa rocznie3,5 MWh, a średni miesięczny rachunek za prąd opiewa na 85 euro. Z czego już 21euro to słynne EEG Umlage, czyli dopłata do OZE. Niemal na pewno w 2017 r.dopłata OZE w rachunkach ponownie wzrośnie. Niemiecki urząd regulacyjny niepodał jeszcze wysokości dopłaty w przyszłym roku, ale ocenia się, że podskoczyona nawet o 15 proc, z obecnego poziomu 6,35 eurocentów za kWh do 7,1-7,3eurocentów za kWh. To oznacza co najmniej 50 euro rocznie więcej. I to mimowprowadzania już dla OZE systemu aukcyjnego, który obok jednoczesnegookreślenia szybkości rozwoju poszczególnych technologii ma ograniczać kosztywsparcia

 

Jednak w sondażu 54 proc. respondentów uznało, że poziomEEG Umlage jest „uczciwy”, a 6 proc. stwierdziło nawet, że opłata jest zaniska. Dla 36 proc. obciążenie to jest jednak za wysokie.

 

OZE zbijają ceny hurtowe energii

Nie jest jednak wcale powiedziane, że wzrost dopłaty doOZE wysokość rachunków podbije. Od kilku lat rosnąca penetracja rynkowa OZEzbija ceny hurtowe prądu, a na rachunku udział kosztu samej energii plus marżasprzedawcy jest porównywalny z udziałem EEG Umlage. Jeżeli więc rynkowa cenaenergii jeszcze spadnie, konsument różnicy nie odczuje. Warto może przypomnieć,że w pierwszej połowie 2016 r. średnie ceny rynkowe w Niemczech wynosiły whurcie ok. 25 euro za MWh, podczas gdy średnia za rok 2015 to 35 euro.

 

Na koniec można wspomnieć o motywacjach, które każąNiemcom znosić finansowe obciążenia. Dla trzech czwartych ankietowanych toochrona klimatu i budowa bardziej bezpiecznej przyszłości dla następnychpokoleń. Ale równo dwie trzecie wskazuje też na większą niezależność kraju odimportu energii, a 59 proc. na uzyskanie przez obywateli wpływu na sposóbprodukcji energii.

 

 

Wojciech Krzyczkowski

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here