Energia odnawialna szansą dla gmin

20 lutego 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki, w Sali pod Kopułą, odbyła się Konferencja „Energia Odnawialna szansą dla gmin” Głównym celem konferencji było podjęcie dyskusji mających na celu wypracowanie kierunków minimalizacji barier dla lokalizowania inwestycji wykorzystujących lokalne rynki odnawialnych źródeł energii.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, który zapowiedział, że w przyszłym tygodniu ma dojść do ostatecznych rozstrzygnięć politycznych dotyczących tzw. dużego trójpaku energetycznego, w którego skład wchodzi też ustawa o odnawialnych źródłach energii.

– W przyszłym tygodniu mamy rozstrzygnięcia polityczne dotyczące pakietu energetycznego, w którego skład wchodzi też ustawa o OZE – powiedział J. Piechociński, otwierając konferencję. Dodał, że mikro i mała energetyka bazująca na dostępnych źródłach odnawialnych to szansa na rozwój nie tylko społeczności lokalnej, ale przede wszystkim samorządów. Wicepremier nawiązał do trwających prac legislacyjnych nad projektem ustaw energetycznych, przygotowanych w Ministerstwie Gospodarki. – Rozwiązania dotyczące odnawialnych źródeł energii są szczególnie istotne dla sektora. Po raz pierwszy bowiem będą one zebrane w oddzielnej ustawie- stwierdził. Wicepremier podkreślił, że nowe propozycje w zakresie OZE mają wdrożyć czytelny i efektywny system wsparcia dla producentów zielonej energii. J. Piechociński podtrzymał termin przyjęcia przez Radę Ministrów z końcem pierwszego kwartału 2013 roku dużego trójpaku. Podkreślił, że obecny kształt projektu to efekt szerokich konsultacji.

Natomiast wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz, odpowiedzialny za odnawialne źródła energii, chociaż opowiada się za zmniejszeniem regulacji rynku, zapowiedział wdrożenie rozwiązań stabilizujących ceny zielonych certyfikatów. Chce też różnorodności w energetyce. – Rozwój OZE charakteryzuje się wysokim tempem, ale powinien być jednocześnie dobrze przedyskutowany, przemyślany i zgodny z opinią środowiska – powiedział. W opinii wiceministra Pietrewicza pytaniem ważnym na dziś dla Ministerstwa Gospodarki jest , jak wdrożyć stabilny system rozwoju OZE, który byłby jednocześnie kompatybilny w zrównoważonej gospodarce.

– Jest to wyzwanie dla ministerstwa i dla wszystkich nas tu zebranych. Wiemy już, że system oparty na zielonych certyfikatach, czyli świadectwach pochodzenia trzeba udoskonalić i zmodyfikować , ale jest zbyt wcześnie, by ten system przekreślać czy też zmieniać. Moje spojrzenie na system energetyki jest następujące: uważam, że system energetyczny w Polsce jest różnorodny i to bardzo dobrze, zgadzam się w tym temacie z ministrem Piechocińskim. Jako ministerstwo nie opowiadamy się za konkretnym nośnikiem energii. Wybieramy jedynie te, które są bardziej konkurencyjne i bardziej efektywne. Są to rozwiązania sprzyjające lepszym(…). Chcemy także zwrócić uwagę na zjawisko monopolizacji rynku , w tym rynku OZE energią wiatrową. Jest to zjawisko niepożądane. Niemieckie wiatraki zakłócają polskie sieci, nie chcemy dopuścić do sytuacji gdzie polskie wiatraki będą zakłócały dodatkowo polskie sieci. Tak jak mówiłem, nasza siła jest w różnorodności. Chcemy iść dalej w kierunku rozwoju energii prosumenckiej. Wspierając OZE, jednak zawsze będziemy patrzeć, jakim kosztem, ile w rachunku ciągnionym kosztuje budowa, inwestycja i straty na przesyle energii. Potrzebne są nam do tego dane porównawcze. Stworzyliśmy nowy rynek, rynek OZE , który jak stwierdził Olgierd Dziekoński, jest nadregulowany, chcemy popracować nad regulacjami. Certyfikacja, kontrola oraz ograniczanie dostępu są złe, rynek powinien być przecież konkurencyjny. Rynek powinien rozwijać się o własnych siłach, bez zbędnych ograniczeń czy regulacji – mówił Pietrewicz.

Wiceminister dodał, że jako Pełnomocnik Rządu do spraw Deregulacji Gospodarczych będzie dążył do tego, by rynku OZE nie regulować nadmiernie i dać szansę na rozwój mniejszym podmiotom, na rozwój i poprawianie sytuacji ekonomicznej. – Rynek certyfikatów jest rynkiem młodym, w którym już nastąpiło załamanie. Niezbędne są rozwiązania umożliwiające nam stabilizacje, oraz kontrolę nad systemem w momencie kryzysu. OZE są ważnym aspektem zarówno dla samorządów i regionów, jak i całego kraju. Są także ważne dla rozwijającego się z nimi rynku pracy – stwierdził J. W. Pietrewicz.

Uczestnicząca w konferencji Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW, poinformowała, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia właśnie strategię przyznawania wsparcia z UE. Zgodnie z zaleceniami resortu środowiska do 2016 roku ma udzielać zaledwie 35 proc. dotacji, reszta pieniędzy będzie dostępna w postaci pożyczek. Za to uproszczeniu mają ulec procedury, dzięki czemu pieniądze z NFOŚiGW będą dostępne szybciej i prościej. Przyczyni się do tego m.in. możliwość składania wniosków w wersji elektronicznej, która pojawi się prawdopodobnie pod koniec I kwartału. W tym roku przez instytucję ma przepłynąć 7 mld zł, z czego połowa pochodzi z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ale jak podkreśla szefowa funduszu, zmiany sposobu finansowania projektów uzależnione są od kondycji finansowej beneficjentów, czyli np. samorządów, które w głównej mierze korzystają z pomocy NFOŚiGW.

– Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji samorządów, więc chcemy wprowadzać takie rozwiązania np. poprzez system ESCO, czyli finansowanie przez stronę trzecią, które nie będą zaburzały planów inwestycyjnych samorządów i nie będą obciążały ich budżetów – mówiła Małgorzata Skucha. – Będziemy podnosić swoje kompetencje w różnych obszarach, szczególnie wynikających z nowych wyzwań, związanych np. z nową perspektywą finansową UE 2014-2020. Mamy być instytucją transparentną, czyli taką, żeby żadna decyzja o dofinansowaniu nie budziła wątpliwości – wyjaśniała Skucha. – Chcemy to zrobić, by procedury i strukturę dopracować do strategii, do wymogów otoczenia i do tego, aby przyjaźniej i szybciej obsługiwać beneficjentów. Z drugiej strony mamy założoną efektywność kosztową. Każda złotówka musi dawać większy efekt ekologiczny niż do tej pory – mówiła prezes NFOŚiGW.

W Konferencji „Energia odnawialna szansą dla gmin” uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli samorządów. Na sali obecni byli również m.in. Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Nowicki, były Minister Środowiska, Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Gospodarki. Honorowe Patronaty nad Konferencją objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska.

Spotkanie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej, Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej.

 

PIGEO
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here