ENERGIA JEST WSZĘDZIE. OZE to nie tylko słońce i wiatr (POLEMIKA)

Odpowiedź na tekst Andrzeja Gąsiorowskiego

OD REDAKCJI: Publikujemy tekst będący odpowiedzią na wątpliwości Andrzeja Gąsiorowskiego wyrażone w artykule pt. ENERGETYKA OBYWATELSKA czy zawracanie głowy obywatelom. Autor zastanawia się w nim, czy 100% odnawialnych źródeł energii (OZE) to realny kierunek, w którym powinna zmierzać polska energetyka. Zdaniem Bartka Iglińskiego, publicysty REO, OZE niesłusznie bywa kojarzone z ogromną ilością spalanych drzew i z brakiem stabilności. Jest wiele źródeł czystej energii, które produkują prąd lub ciepło niezależnie od tego, czy akurat świeci słońce albo wieje wiatr.

Polska ma ogromny potencjał, który czyni realnym cel zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych w stu procentach ze źródeł odnawialnych. Wiele z nich to źródła stabilne, które mogą wytwarzać energię niezależnie od warunków panujących w otoczeniu (brak słońca czy wiatru).

1 Piętrzenia na rzekach (np. jazy, śluzy) – jest ich ponad 16 tysięcy. Nie trzeba nawet budować nowych zbiorników. Należałoby na istniejących postawić mini- i małe elektrownie wodne. Jest to stabilne źródło energii. A są też dostępne nowe technologie niemal bezinwazyjne dla środowiska. Takie rozwiązanie proponuje np. belgijska firma Turbulent. Jej pomysł polega na pobieraniu energii z niewielkiego wiru utworzonego w specjalnym bocznym zbiorniku, zasilanym nurtem rzeki. Urządzenie osiąga moc 15, 30 lub nawet 100 kW. Źródło prądu nieszkodliwe dla ryb, które może być umieszczone wielokrotnie wzdłuż cieku wodnego. Proste i do natychmiastowego zastosowania niemal w każdym regionie Polski.

 

2 Biogazownie rolnicze. Polska jako kraj rolniczy, który ma ogromny potencjał odpadów rolniczych, jak wywar gorzelniany, gnojowica czy odpady poubojowe. Ich wykorzystanie pozwoliłoby na budowę kilku tysięcy biogazowni rolniczych. Obecnie jest ich niewiele ponad sto. Jest to stabilne źródło energii. O potencjale tego źródła energii świadczy chociażby sukces Polskiej Grupy Biogazowej, która obecnie eksploatuje 7 biogazowni rolniczych, a w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza uruchomić 20 kolejnych.

3 Biogazownie na składowiskach i oczyszczalniach ścieków. Wykorzystanie tego potencjału pozwoliłoby na budowę kilkuset kolejnych biogazowni. Obecnie mamy około 200 biogazowni tego typu. Łącznie z rolniczymi ponad 300. Liderem światowym wykorzystania biogazowni są Niemcy, gdzie działa ponad 9 tys. biogazowni. Jest to stabilne źródło energii.

4Odpadowe drewno z wycinki lasu, drewno z zakładów meblarskich, drewno poużytkowe, drewno z dróg, drewno z sadów. Jego zagospodarowanie pozwoliłoby na budowę kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset, elektrociepłowni na biomasę. Jest to stabilne źródło energii.

5Słoma – szacowane przeze mnie nadwyżki to 92 PJ/rok. Jest to stabilne źródło energii. Wedle danych firmy TergoPower mamy potencjał na 10-15 elektrowni opalanych słomą o całkowitej mocy zainstalowanej 500-750 MW (obiekty po 50 MW). Roczna produkcja prądu z biomasy słomianej w skali kraju mogłaby więc wynieść 4-6 TWh i pokryć 3-4% zapotrzebowania. [->]

fot. pixabay.com

6 Polska ma znaczną powierzchnię gruntów ugorowanych i nieużytków (grunty zdewastowane i zdegradowane). Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ona odpowiednio 166 tys. ha i 64,7 tys. ha. Wykorzystanie ich do produkcji biomasy (rośliny energetyczne) pozwoliłoby uruchomić kilkadziesiąt elektrociepłowni na biomasę. Jest to stabilne źródło energii. Uprawy można by nawozić pofermentem, który pozostaje po zakończeniu fermentacji w biogazowni.

7 Polska ma znaczną powierzchnię łąk i pastwisk. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wynosi ona odpowiednio 2698 tys. ha i 477,5 tys. ha. Ze względu na ograniczenie pogłowia zwierząt gospodarskich (głównie bydła), a także zmianę systemu żywienia zwierząt, większość łąk i pastwisk nie jest użytkowana. Uprawa siana, a jeszcze lepiej roślin energetycznych, pozwoliłoby na budowę kilkudziesięciu elektrociepłowni na biomasę. Jest to stabilne źródło energii. Uprawy można by nawozić pofermentem z biogazowni.

8 Potencjał energetyki wiatrowej Polski na morzu to kilka GW. Na morzu wieje niemal cały czas, więc morską energetykę wiatrową można też traktować jako stabilne źródło energii.

Energię można produkować z odpadów. Każdy dach, droga, ścieżka rowerowa może zostać wykorzystana do produkcji energii. Pompy ciepła pozwalają ogrzać pomieszczenia energią z ziemi i z powietrza. Energia jest wszędzie.


REO POLECA

ENERGETYKA OBYWATELSKA czy zawracanie głowy obywatelom (POLEMIKA)