Energetyka wiatrowa w Europie Środkowej i Wschodniej – bez stabilnego prawa inwestycje nie będą się rozwijać


Do 2020 roku w Europie Środkowej i Wschodniej energia wiatrowa stanie się znaczącym źródłem energii elektrycznej, a w Turcji rozwój energetyki wiatrowej będzie jeszcze szybszy. Warunkiem tego jest wypracowanie stabilnych rozwiązań prawnych we wszystkich krajach.

Dnia 5 lutego br. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowało nowy raport pt. „Eastern Winds” (Wiatr ze wschodu), w którym dokonano analizy rozwoju energetyki wiatrowej na rynkach wschodzących w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także Turcji, Ukrainy i Rosji.

– Energia wiatrowa wyprodukowana w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Turcji w znaczący sposób zmniejszy uzależnienie sektora energetycznego od paliw kopalnych – powiedział Christian Kjaer, dyrektor generalny EWEA. – Niektóre kraje, takie jak Republika Czeska, Węgry i Bułgaria, nie wypracowały stabilnego prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii i dopóki rządy tych krajów nie ustanowią długofalowej polityki w zakresie energii odnawialnej, to inwestorzy i banki będą się z tych rynków wycofywać – dodał.

Dwanaście nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej planuje zwiększyć moce produkcyjne energii wiatrowej z 6,4 GW pod koniec 2012 roku do 16 GW do 2020 roku. Odpowiada to wielkości energii dostarczanej do 9 mln gospodarstw domowych. Do 2023 roku Turcja planuje zwiększyć moce produkcyjne energii wiatrowej z obecnego poziomu 2,3 GW do 20 GW.

W 2012 roku Polska i Rumunia prawie podwoiły swoje roczne moce produkcyjne energii wiatrowej.

Pod koniec 2012 roku Polska posiadała 2,5 GW, Rumunia 1,9 GW, a Bułgaria 0,7 GW zainstalowanych mocy produkcyjnych energii wiatrowej.

Raport opublikowany został podczas EWEA 2013 – najważniejszej europejskiej konferencji dotyczącej energii wiatrowej, która odbyła się w Wiedniu tego roku.

EWEA: Pod koniec 2012 roku Polska posiadała 2,5 GW zainstalowanych mocy produkcyjnych energii wiatrowej, fot. Gurit Composities/CC BY-ND 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here