Energetyka wiatrowa przynosi Irlandii oszczędności


Według IrlandzkiegoTowarzystwa Energetyki Wiatrowej (IWEA) zwiększona wydajność w zakresieenergetyki wiatrowej w pierwszej połowie 2016 roku pozwoliła państwuzaoszczędzić aż 70 mln euro na imporcie energii.


Energetyka wiatrowa jest głównym źródłemenergii odnawialnej w Irlandii. Jej największy orędownik, Irlandzkie Towarzystwo EnergetykiWiatrowej (IWEA) donosi, że wietrzny styczeń i duża liczba nowych farmwiatrowych pozwoliły państwu zaoszczędzić 70 milionów euro na imporcie energii.

 

Zbyt wysoki poziomimportu

Import energii pokrywa obecnie 85% krajowegozapotrzebowania. Może to budzić zaniepokojenie, zwłaszcza że wyraziliśmy zgodęna przystąpienie do europejskiego programu zakładającego, że do 2020 roku 16%energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Irlandia importuje 35% więcejenergii niż europejska średnia.

Sprawia to, że plasujemy się za drobnymi europejskimipaństwami takimi, jak Cypr, Luksemburg i Malta.

Okres wietrznej pogody w styczniu powitano jednak jako ważnykrok milowy dla krajowego sektora OZE; 28 stycznia 60% – w sumie 2132 MW –krajowego zapotrzebowania na energię pokrywał wiatr.

Jednocześnie całkowita wydajność energetyczna kraju osiągnęłarekordowy poziom 2500MW,  co w teorii generuje energię elektryczną, która może zaspokoić zapotrzebowanie na prąd ponad 1,6 miliona gospodarstw domowych w całym kraju.


Nadzieja naprzyszłość

Pokrycie 22% zapotrzebowania energetycznego w pierwszejpołowie 2016 roku ze źródeł odnawialnych to osiągnięcie, które stawia Irlandięw jednym rzędzie z wiodącymi państwami członkowskimi UE, takimi jak Hiszpania,gdzie energetyka wiatrowa w tym samym okresie zaspokoiła 23% całkowitegozapotrzebowania.

Można na to spojrzeć z jeszcze bardziej korzystnejperspektywy i stwierdzić, że pod względem procentowym Irlandii udało sięwyprzedzić na przykład Niemcy, gdzie z pierwszej połowie 2016 roku energiawiatrowa i słoneczna pokryła mniej więcej 20% ogólnego krajowegozapotrzebowania.


Brian Dawson, dyrektor ds. komunikacji w IWEA, w następującysposób skomentował powyższe statystyki: To ekscytujące, że energia wiatrowazaczyna stanowić tak ważne źródło energii; musimy jednak nadal pracowaćnad rozwijaniem źródeł czystej energii w naszym kraju – nasza 85-procentowazależność od importu zagranicznych paliw kopalnych jest ryzykowna i trudnado utrzymania.

Obecnieponad 200 farm wiatrowych w Irlandii generuje blisko 2500MW energii. WedługIWEA w sektorze znajduje pracę ponad 3400 ludzi; szacuje się, że liczba ta wzrośniedo ponad 8000 w roku 2020.

REO.pl

fot. Pixabay


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here