Energetyka prosumencka: reanimacja przed Sejmem


Grupa osób symbolizująca posłów iposłanki odegrała dziś przed budynkiem Sejmu scenę reanimacji. Pierwsza pomocbyła udzielana prosumentowi, czyli osobie wytwarzającej energię z odnawialnych źródeł(OZE). W ten sposób członkowie ruchu „Więcej niż energia” zaapelowali outrzymanie w ustawie o odnawialnych źródłach energii systemu taryfgwarantowanych na zieloną energię produkowaną w przydomowychmikroelektrowniach. Przekażą też dziś do marszałka Sejmu ponad 30 tys. podpisówpod apelem na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.

 

System taryf gwarantowanych, wprowadzony do ustawy o OZE na mocy tzw.poprawki prosumenckiej, został przyjęty przez Sejm ubiegłej kadencji ponadpartyjnymi podziałami, przy ogromnym wsparciu tysięcy osób, instytucji iautorytetów. Obecnie jednak Ministerstwo Energii przygotowuje zmiany w ustawiei planuje zlikwidować system stałych cen stanowiący sprawiedliwe wsparcie dlanajmniejszych producentów energii. Przedstawiciele ruchu „Więcej niż energia”sprzeciwiają się odebraniu Polkom i Polakom dostępu do taryf gwarantowanych.

 

– To niezrozumiałe, że Ministerstwo Energii planuje rezygnację z systemu,który z powodzeniem działa w kilkudziesięciu krajach. Taryfy gwarantowane sąnajbardziej przewidywalnym i stabilnym mechanizmem wsparcia, dzięki któremurównież mniej zamożni mieszkańcy obszarów wiejskich i miast oraz rolnicymogliby sobie pozwolić na zakup mikroinstalacji – powiedziała Anna Ogniewska,ekspertka ds. energii odnawialnej w Greenpeace.

 

Przedstawiciele ruchu „Więcej niż energia” przekażą dziś również domarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, jako reprezentanta wszystkich posłów iposłanek, apel ponad 30 tys. osób, które popierają rozwój energetykiobywatelskiej w Polsce. Partnerzy ruchu liczą na to, że gdy projekt zmianyustawy trafi pod obrady Sejmu, posłowie i posłanki zadbają o to, by znalazłysię w nim przepisy ustanawiające szeroko dostępny mechanizm, który sprawi, że wmikroinstalacje OZE będą mogły zainwestować również mniej zamożne rodziny.

 

– Z ubiegłorocznych badań ośrodka TNS Polska wynika, że poparcie dlazwiększenia inwestycji w odnawialne źródła energii deklaruje 92% Polek iPolaków. Dziesiątki tysięcy ludzi oczekuje ze strony parlamentu działań narzecz rozwoju rozproszonych źródeł energii odnawialnej i poprawy efektywnościenergetycznej gospodarstw domowych. Dlatego apelujemy do posłanek i posłów, abytak jak rok temu podczas głosowania nad ustawą o OZE stanęli po stroniezwykłych ludzi, którzy chcieliby założyć małe przydomowe elektrownie -powiedział Paweł Szypulski z Polskiej Zielonej Sieci.

 

– Ostatnie propozycje Ministerstwa Energii z całą pewnością niedoprowadzą do rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Postulowany przezresort mechanizm budzi poważne zastrzeżenia prawne i ekonomiczne, a skutkiemjego wprowadzenia mogą być straty finansowe po stronie zwykłych gospodarstwdomowych. Trudno jest zatem poprzeć propozycje rządu – powiedział TobiaszAdamczewski z WWF.

 

 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here