Energetyka potrzebuje innowacji i stabilności

Kongres Energi@21otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski z Prezesami: Enei MirosławemKowalikiem oraz PGKEE Henrykiem Baranowskim. Podczas pięciu paneli dyskusyjnychrozmawiano o warunkach i kierunkach rozwoju sektora energetycznego.

 

– Polityka energetyczna Polski powinna być tworzona w jednym,spójnym kierunku – powiedział minister Tchórzewski otwierając Kongres. – Wzakresie tworzenia naszej strategii dużą rolę odegrał obecny tutaj ministerNaimski, z którym ściśle współpracuję – podkreślił. Minister Tchórzewski wziąłrównież udział w pierwszym panelu „Energetyka: Pomiędzy bezpieczeństwem,innowacyjnością i konkurencją”. – To nie my zdecydowaliśmy, że na tereniePolski nie była budowana elektryka jądrowa. Wszystko, na co dostaliśmyakceptację jako kraj zależny od Związku Radzieckiego to budowa elektrykiwęglowej. Dlatego przyjęcie celu „zero węgla w 2050 odrzucamy. Będziemy szli wtej sprawie wolniej, bo inne kraje startują z innego poziomu. Ustalenia KonferencjiParyskiej dają poszczególnym państwom większe możliwości w zakresie sposobówdochodzenia do redukcji emisji – tłumaczył minister, deklarując wsparcieresortu dla poszukiwania innowacji szczególnie w zakresie magazynowaniaenergii.

 

– Zapraszam do gorących dyskusji. Bądźmy tu kreatywni,szukajmy modeli biznesowych, które będą napędzały nasze firmy przez lata –witał gości Kongresu Mirosław Kowalik, prezes Enei, Gospodarza Kongresu.

 

– Potrzebujemy własnego scenariusza transformacji energetykigwarantującego pewność dostaw, stabilne ceny oraz to, że pieniądze nie popłynąza granicę, ale zostaną nad Wisłą – powiedział Henryk Baranowski, prezes PKEE.– Ta transformacja toczy się swoim, dostosowanym do naszych warunków tempem ichcemy, żeby tak zostało – dodał, podając jako przykład pomysł rozwoju mocywiatrowych na Bałtyku, będący szansą na  ożywieniepolskiego przemysłu stoczniowego. – Decyzje co do miksu energetycznego powinnynależeć do Polski – to jak szybko będziemy go zmieniać i na jakie technologiestawiać – zakończył prezes Baranowski.

 

Dyskusje podczas kolejnych paneli zdominowały tematyinnowacyjności oraz kierunków rozwoju sektora energetycznego. Zastanawiano sięnad rozmiarami nadchodzącej rewolucji i przyszłością dużych koncernówenergetyki w kontekście rozwijającej się energetyki rozproszonej. Omawiano nowesposoby konstruowania oferty produktów energetycznych i powiązanych z nimiusług odpowiadających na dynamicznie zmieniające się oczekiwania klientów.Wiele miejsca poświęcono polityce klimatycznej i regulacjom, z którymi musiliczyć się rynek firm energetycznych, szukających jednocześnie nowychtechnologii i nowych sposobów funkcjonowania.

 

W Kongresie Energi@21 bierze udział kilkudziesięciu profesjonalistów m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Niemiec, WielkiejBrytanii, Francji, Norwegii, Węgier, Litwy i Islandii. Na jutro zaplanowanokolejnych sześć paneli dyskusyjnych oraz dwie prezentacje autorskie. Imprezaodbywa się w ramach Energy Future Week.Spotkanie zorganizowały MiędzynarodoweTargi Poznańskie oraz Polski KomitetEnergii Elektrycznej. Gospodarzem Kongresu jest Grupa Enea, a Partnerem PGE.

 

Kongres towarzyszy Międzynarodowym Targom Energetyki Expopower oraz Międzynarodowym TargomEnergii Odnawialnej GreenPOWER.

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here