Energa zaktualizowała strategię rozwoju na lata 2013-2020

Wyższy poziom usług, inwestycje w sieci dystrybucyjne i OZE oraz stabilność finansowa – to główne założenia zaktualizowanej Strategii Grupy Energa na lata 2013-2020. Dokument został przyjęty przez Zarząd oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Ważną grupą czynników, które zostały uwzględnione w zmodyfikowanym dokumencie, były tendencje zaobserwowane w elektroenergetyce oraz uwarunkowania prawne (pakiet energetyczno–klimatyczny, nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne czy Polityka energetyczna Polski do 2030 r.) – podano w komunikacie.

– Główne kierunki przyjętej w 2008 roku strategii Grupy Energa pozostają aktualne, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych przez nas wynikach. Jednak trendy w elektroenergetyce czy uwarunkowania prawne skłaniają nas do szukania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będziemy w stanie lepiej reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzeby klientów – mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu Energa SA. – Modyfikacja strategii pozwoli nam nie tylko osiągnąć pozycję preferowanego i niezawodnego dostawcy energii, ale również ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne i zachować stabilność finansową poprzez inwestowanie w obszar częściowo regulowany, czyli dystrybucję.

Jednym z celów strategicznych Grupy będzie ograniczenie wpływu na środowisko naturalne przez stosowanie technologii istotnie zmniejszających emisję gazów cieplarnianych w wytwarzaniu i dystrybucji energii, dobór efektywnych technologii wykorzystujących naturalne zasoby krajowe do produkcji energii oraz wdrażanie innowacji w zakresie efektywności energetycznej i poprawę procesów wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

Zaktualizowana strategia Energi skupia się również na rozwoju działalności dystrybucyjnej, w szczególności polegał na: modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej (w tym na zwiększaniu możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii elektrycznej), trwałym wzroście efektywności operacyjnej, poprawie ciągłości zasilania, podnoszeniu standardów obsługi, w zgodzie z oczekiwaniami klientów i organów regulacyjnych.

Blisko 21 mld zł na inwestycje do 2021 roku

Program Inwestycyjny Grupy Energa na lata 2013-2021 przewiduje, że całkowite nakłady wyniosą ok. 21 mld zł. Około 12,5 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w segmencie dystrybucji, pozostała kwota na inwestycje w: elektrownie konwencjonalne i gazowe, CHP, OZE i inne.

Dzięki realizacji programu inwestycyjnego Grupa Energa chce wzmocnić pozycję lidera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i charakteryzować się niską emisyjnością dwutlenku węgla, umiarkowanym poziomem zadłużenia oraz ograniczonym ryzykiem związanym z budową nowych mocy wytwórczych.

Realizacja Strategii powinna przyczynić się do osiągnięcia przez Grupę Energa następujących celów finansowych i operacyjnych do 2020 roku:

Do 2020 roku Grupa chce osiągnąć ponad 10 proc. średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA, przy czym 80 proc. EBITDA pochodzić ma z działalności istniejącej, a 20 proc. z nowych projektów.

Energa chce też zmniejszyć emisyjności CO2 z 0,72 Mg/MWh w 2012 roku do mniej niż 0,40 Mg/MWh w 2022 roku, a także zwiększyć moc przyłączeniową OZE do wartości 6 GW (z obecnego poziomu 1,6 GW).
 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here