Energa: Wzrost rentowności Grupy po dwóch kwartałach 2014 roku

Wzrost EBITDA o 15 proc., a zysku netto o 16 proc. odnotowała Grupa Energa w pierwszym półroczu 2014 roku. Poprawie uległa rentowność – marża EBITDA wzrosła o 5 pkt. proc., natomiast marża na poziomie wyniku netto wzrosła o 2 pkt. proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 roku.

W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa Energa wypracowała zysk netto na poziomie 606 mln zł (wzrost o 16 proc.), a EBITDA w wysokości 1 281 mln zł (wzrost o 15 proc.). Wyniki te zostały osiągnięte przy niższych o 9 proc. przychodach, które wyniosły 5 287 mln zł. Stabilne rezultaty Grupa wypracowała dzięki poprawie efektywności działania. W pierwszym półroczu 2014 roku Energa o 5 pkt. proc. poprawiła marżę EBITDA, która osiągnęła poziom 24 proc. W samym drugim kwartale jej wzrost wyniósł 2 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W drugim kwartale Grupa wypracowała 2 539 mln zł przychodów wobec 2 856 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Zysk netto wyniósł 292 mln zł (spadek o 16 proc.), a EBITDA ukształtowała się na poziomie 638 mln zł (spadek o 2 proc.) Na wyniki osiągnięte w drugim kwartale istotny wpływ miało zwiększenie kosztów związanych z rezerwami aktuarialnymi, dodatkowe koszty wynikające z obowiązku umarzania „żółtych” i „czerwonych” certyfikatów oraz pełnieniem przez Energa-OBRÓT funkcji sprzedawcy z urzędu.

– Koncentrujemy się na poszczególnych obszarach i w każdym z nich rozwijamy nasz biznes – mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu Energa SA. – W dystrybucji dzięki niższym kosztom wzrosła efektywność realizowanych w segmencie inwestycji. Dodatkowo, w pierwszym półroczu przekroczyliśmy milion zdalnych odczytów z liczników AMI i mamy szanse na dwa miliony w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. W segmencie sprzedaży zmieniamy strategię i prowadzimy działania restrukturyzacyjne, dzięki czemu poprawiamy rentowność w tym obszarze. Natomiast w wytwarzaniu zwiększyliśmy moc wytwórczą Grupy o kolejne 25 MW, oddając blok biomasowy w Elblągu – dodaje.

Jednostkowy zysk netto, który jest podstawą do wypłaty dywidendy, po sześciu miesiącach wyniósł 700 mln zł i wzrósł o 24 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 roku.

Wyniki w drugiej połowie roku będą uzależnione od wysokości dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów, cen energii elektrycznej oraz terminowości przyznawania praw majątkowych. Wzrost kosztów spodziewany jest w segmencie dystrybucji. Wyniki w wytwarzaniu, w szczególności w obszarze OZE, uzależnione będą od warunków pogodowych i hydrometeorologicznych.

Segment dystrybucji w pierwszym półroczu 2014 roku odnotował wyniki zbliżone do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 794 mln zł i odpowiadała za 61 proc. wyniku Grupy. Rezultaty poprawiły się pomimo spadku średnio ważonego kosztu kapitału (WACC), który ma wpływ na przychody w tym obszarze. Energa dostarczyła w pierwszym półroczu 10 TWh energii elektrycznej, czyli ilość zbliżoną do zeszłorocznego poziomu. W drugim kwartale segment dystrybucji zrealizował zaplanowane inwestycje przy niższych kosztach. Ponadto, Grupa w coraz większym stopniu wykorzystuje inteligentne rozwiązania. Liczba zdalnych odczytów z liczników AMI na potrzeby fakturowania przekroczyła w drugim kwartale milion, osiągając poziom 150 tys. odczytów miesięcznie.

Grupa pracuje nad stałą poprawą efektywności w dostarczaniu energii. Wprawdzie w pierwszym półroczu wskaźniki ciągłości zasilania okresowo wzrosły, natomiast w okresie ostatnich kilku lat widoczny jest istotny spadek. Średnia długość przerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) obniżyła się w stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku o około 40 proc., natomiast średnia częstotliwość przerw na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) spadła w tym okresie o około 32 proc.

Wzrost średniej długości przerw w dostawach prądu (SAIDI) w pierwszym półroczu w dużej mierze wynikał z prowadzonych modernizacji stacji transformatorowych pod infrastrukturę inteligentnego opomiarowania (AMI). W przyszłości prace te przełożą się na istotne korzyści dla klientów. Średnia częstotliwość przerw (wskaźnik SAIFI) była wyższa niż odnotowana w pierwszym półroczu 2013 roku, co spowodowane było m.in. rozległymi awariami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi w pierwszym kwartale roku.

Segment wytwarzanie wypracował EBITDA na poziomie 373 mln zł wobec 99 mln zł w ubiegłym roku. Na skalę wzrostu wyniku w tym obszarze wpływ miał zeszłoroczny odpis z tytułu trwałej utraty wartości bloku B w Energa Elektrownie Ostrołęka SA, który obniżył wynik finansowy o 123 mln zł. Na wynik segmentu w pierwszym półroczu pozytywnie przełożył się wzrost produkcji w elektrowni konwencjonalnej oraz dodatkowe dochody z przejętych w zeszłym roku aktywów wiatrowych. Grupa wytworzyła w tym okresie 2,5 TWh energii elektrycznej, czyli o ok. 2 proc. więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku. Większa produkcja energii z węgla oraz produkcja z wiatru skompensowały spadek produkcji z wody spowodowany gorszymi warunkami hydrologicznymi. Ponadto, w pierwszym półroczu zakończyła się budowa nowego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg, co zwiększyło moce OZE zainstalowane w Grupie o 25 MWe i 30 MWt.

Segment sprzedaży utrzymał EBITDA na poziomie 77 mln zł, czyli analogicznym do poziomu z zeszłego roku, pomimo negatywnego wpływu kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji sprzedawcy z urzędu i przywrócenia obowiązku umarzania „czerwonych” i „żółtych” praw majątkowych. Wolumen energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym przez spółkę Energa-OBRÓT w pierwszym półroczu wyniósł 8,1 TWh, co oznacza spadek o 13 proc. Spadek w największym stopniu dotyczył grup taryfowych A i B, w których Energa rezygnuje z przedłużania nierentownych umów.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here