Energa: Wzrost produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.

Grupa Energa odnotowała 12 proc. wzrostu w sprzedaży energii elektrycznej. Wzrosła również produkcja energii: o 22 proc. – do 5 TWh.

W 2013 roku wolumen sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę wzrósł o ponad 12 proc. i wyniósł 29,1 TWh. Na rynku hurtowym Grupa Energa podwoiła sprzedaż, która ukształtowała się na poziomie 10,9 TWh. Grupa w 2013 roku dostarczyła 20,4 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln odbiorców.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza Grupy Energa na koniec 2013 roku wynosiła 1,3 GW. Grupa wytworzyła brutto 5,0 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 0,9 TWh, czyli 22 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wzrost produkcji energii, o 38 proc., nastąpił w elektrowniach przepływowych, na co wpływ miały korzystne warunki hydrometeorologiczne. O 27 proc. wzrosła produkcja jednostek współspalających biomasę (2013 rok był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania kotła do współspalania biomasy w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka).

Na koniec 2013 roku w odnawialnych źródłach energii (OZE) zainstalowanych było 0,5 GW, a produkcja zielonej energii z aktywów Grupy wyniosła 1,9 GWh energii elektrycznej brutto.

 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here