Energa wypłaci akcjonariuszom 414 mln zł dywidendy


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eneargi podjęło dziś uchwałę o wypłacie 414 067 114 zł dywidendy z jednostkowego zysku za 2013 roku, czyli 1 zł na akcję. Stopa dywidendy w dniu ZWZ wyniosła 5,2 proc., a premia trafi do akcjonariuszy 10 czerwca.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Walne Zgromadzenie spółki podjęło decyzję o przeznaczeniu 414 067 114 zł z 499 048 758 zł jednostkowego zysku za 2013 r. na wypłatę dywidendy. Akcjonariusze otrzymają 1 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 maja, a dzień jej wypłaty ustalono na 10 czerwca.

– Zgodnie z zapowiedzią z okresu IPO realizujemy ambitną politykę dywidendy, wypłacając akcjonariuszom większą część naszego zysku. Już 10 czerwca trafi do nich ok. 414 mln zł z zysku 2013 roku. Dodam, że dobre jednostkowe wyniki Grupy Energa i samej spółki Energa SA pozwalają nam podtrzymać naszą zdolność do podzielenia się sporą częścią zysku także za 2014 rok – mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu Energi.

Opisana w prospekcie emisyjnym polityka dywidendy zakłada wypłaty na poziomie 92 proc. jednostkowego zysku netto wypracowanego na przestrzeni roku, przy czym maksymalnie 400 mln zł z zysku za 2013 rok i 500 mln z zysku za 2014 rok. Zarząd zarekomendował wypłatę ok. 414 mln zł premii z zysku za 2013 rok, czyli na poziomie wyższym niż wskazany w prospekcie. Intencją władz Energi jest konsekwentna realizacja polityki spółki w zakresie wypłaty zysku, a Energa powinna być postrzegana jako spółka wypłacająca znaczące i przewidywalne dywidendy.

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 20 maja, zatwierdzono także Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i Grupy Kapitałowej, jak również Sprawozdanie finansowe Energa SA oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Akcjonariusze udzielili członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za 2013 rok, powołano także członków Rady Nadzorczej IV kadencji.

Mirosław Bieliński, fot. Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here