Energa: wolumen produkcji z OZE wzrósł o 33 proc. w I pół. 2013 r.


Grupa Energa zanotowała w pierwszym półroczu 2013 roku wyższy o 33 proc. wolumen produkcji energii z OZE, głównie dzięki zwiększonej o 41 proc. produkcji z hydroelektrowni – poinformowała spółka.

Wolumen wyprodukowanej energii z OZE w grupie Energa wyniósł w I półroczu br. 962 GWh brutto, więcej o 33 proc. rdr (wzrost z 725 GWh).

Najwięcej energii z OZE w I półroczu 2013, grupa wyprodukowała z wody – 639,6 GWh (wzrost o 41 proc.). Ze współspalania biomasy pochodziło 319,7 GWh (wzrost o 21 proc.), a z EC na biomasę – 2,8 GWh (spadek o 59 proc.).

– W hydroelektrowniach na wzrost produkcji o 41 proc. wpłynęły korzystne warunki hydrometeorologiczne, które zaważyły na wzroście produkcji Elektrowni Wodnej we Włocławku o 49 proc. – podała Energa. Spółka wyjaśniła, że korzystną zmianę zanotowano też w jednostkach współspalających biomasę, a rok 2013 jest pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania kotła do współspalania biomasy w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka.

Podawana przez Energę dla porównania, produkcja energii brutto ze wszystkich źródeł wzrosła w I półroczu 2013 o 8 proc. rdr. do 2482 GWh z 2290 GWh.

W I półroczu 2013 roku Grupa Energa zwiększyła też sprzedaż energii elektrycznej. Wyniosła ona 15,44 TWh i była o 9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Spadła jednak sprzedaż do odbiorców końcowych – do 9,32 TWh, czyli o 8 proc. Wzrosła natomiast o 52 proc. do 6,12 TWh sprzedaż energii na rynku hurtowym.

Zwiększyła się także dystrybucja energii, która w tym okresie wyniosła 10,12 TWh, a prąd trafił do ponad 2,9 mln odbiorców.

Na koniec I półrocza 2013 roku, całkowita osiągalna moc elektryczna w elektrowniach Grupy wynosiła około 1,1 GW, co stanowiło około 3 proc. łącznej osiągalnej mocy wytwórczej w Polsce.

Na źródła wytwórcze grupy składają się elektrownie systemowe, odnawialne źródła energii (OZE) i elektrociepłownie (kogeneracja – CHP). Energia zielona powstaje w 47 elektrowniach wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Na koniec czerwca br. w grupie zainstalowanych było ponad 0,3 GW.

Grupy Energa na koniec czerwca 2013 roku posiadała całkowitą osiągalną moc cieplną w wysokości 747 MWt, a produkcja ciepła netto w w I półroczu osiągnęła 2199,9 TJ.

Na 30 czerwca 2013 roku, sieć dystrybucyjna składała się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 192 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowiło ok. 25 proc. powierzchni kraju.

 

Marcin Zaremba

Wolumen produkcji z OZE wzrósł o 33 proc. w I pół. 2013 r., głównie dzięki hydroelektrowniom, fot. ZoofyTheJi/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here