Energa: wolumen produkcji z OZE w 2013 r. wzrósł o 44 proc. rdr.


Grupa Energa zanotowała w 2013 roku wzrost wolumenu produkcji energii typu OZE do prawie 1,9 TWh brutto, czyli o 44 proc. więcej rok do roku – poinformowała spółka, wyjaśniając, że jest to zasługa większej produkcji z elektrowni wodnych – dzięki lepszym warunkom hydrometeorologicznych, większej produkcji z biomasy i zwiększeniu o 165 MW mocy z przejętych od Dong i Iberdroli farm wiatrowych.

Wolumen wyprodukowanej brutto energii z OZE w Grupie Energa wyniósł w 2013 r. 1851 GWh, więcej o 44 proc. rdr. (wzrost z 1285 GWh), z tego z wody pochodziło 1008 GWh wobec 733 GWh (tylko woda) w 2012 r. Z wiatru wyprodukowano natomiast w 2013 roku 151 GWh, wobec braku takiej produkcji w 2012 r. Energa podała, że pozostała produkcja typu OZE pochodziła z biomasy – 692 GWh w 2013 r. wobec 552 GWh w 2012 r.

Spółka poinformowała, że w samym IV kwartale 2013 r. wolumen produkcji energii z OZE wyniósł 492 GWh wobec 276 GWh w 2012 roku, co oznacza wzrost o 78 proc.

W IV kw. 2013 r. z wody pochodziło 198 GWh, z wiatru – 109 GWh, a 185 GWh z biomasy. W analogicznym okresie 2012 r. było to odpowiednio – 147 GWh, 0 GWh i 129 GWh.

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej brutto Grupy Energa wzrosło w 2013 roku do 5,0 TWh z 4,1 TWh, czyli o 22 proc. W samym IV kw. 2013 całkowite wytwarzanie energii elektrycznej brutto Grupy Energa wzrosło do 1,2 TWh z 0,8 TWh, czyli o 50 proc.

Na koniec 2013 roku moce OZE Grupy Energa wynosiły 508 MW – wzrost z 343 MW na koniec 2012 roku dzięki przejęciu trzech farm wiatrowych o mocy 165 MW od Dong i Iberdroli.

W skład potencjału OZE Grupy Energa na koniec 2013 roku wchodziły: elektrownie wodne – Włocławek (160 MW) i mniejsze jednostki wytwórcze (41 MW) oraz trzy farmy wiatrowe – Karcino (51 MW), Karścino (90 MW) i Bystra (24 MW). W trakcie rozruchu jest blok biomasowy w Elblągu (25 MW). Ponadto grupa spala biomasę w innych jednostkach.

Marcin Zaremba

Elektrownia wiatrowa, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here