Energa: Spadek przychodów Grupy w I półroczu


Grupa Energa odnotowała w I półroczu 2016 niższe przychodyniż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a także odnotowała stratę netto wwysokości 116 mln zł – poinformowali członkowie zarządu spółki. Zaznaczylizarazem, że spółka zwiększyła nakłady na inwestycje.

 

Przychody Grupy Energa w I półroczu 2016 to 4937 mln zł,natomiast w analogicznym okresie 2015 roku wynosiły one 5425 mln zł – podaliczłonkowie zarządu na konferencji wynikowej w Warszawie. EBITDA (zysk przedpotrąceniem kosztów odsetek od zobowiązań oraz podatków i amortyzacji) wyniosłanatomiast 1090 mln zł i była niższa o 11 proc. od tej z 2015 roku.

 

Grupa odnotowała też stratę netto w wysokości 116 mln zł,m.in. ze względu, jak tłumaczył wiceprezes Mariusz Rędaszka, na jednorazoweodpisy aktualizacyjne w wysokości 552 mln zł brutto. Wiceprezes przekonywał, żegdyby nie odpisy grupa odnotowałaby dodatni wynik netto (365 mln zł).

 

Drugim powodem gorszych wyników za drugi kwartał był też,tłumaczył wiceprezes, udział Grupy w stracie Polskiej Grupy Górniczej.

 

“Wyniki Grupy Energa nie zaskoczyły, choć są poniżejtak zwanego konsensusu oczekiwanego przez analityków” – przyznał prezeszarządu Energa SA Dariusz Kaśków. “Ale są to stabilne wyniki, które dająperspektywę do inwestycji i utrzymują rating Grupy na niezmienionympoziomie” – dodał.

 

Zaznaczył zarazem, że Grupa zwiększyła wydatki inwestycyjne,które były w I półroczu wyższe o 27 proc. od wydatków w I półroczu 2015 roku.

 

Prezes Kaśków informował także, że Grupa ma w planachponowne uruchomienie budowy kolejnego bloku energetycznego w Ostrołęce o mocy1000 MW. Jednocześnie Grupa, jak mówił, podejmuje działania związane zpozyskaniem inwestora strategicznego.

 

Podczas konferencji przedstawiono też wyniki poszczególnychsegmentów Grupy. Segment dystrybucji, poinformowano, utrzymał wynik EBITDA napoziomie zbliżonym do poprzedniego roku, natomiast segment wytwarzania miałwynik EBITDA gorszy niż w I półroczu 2015 roku (168 mln zł wobec 239 mln zł).

 

Na ten segment, jak mówił wiceprezes Rędaszka, wpływ miałom.in. wejście w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).”Właśnie ten segment pozostał pod presją odpisów, a wyniki tego segmentuzwiązane były też z tym, że weszła w życie nowa ustawa o OZE” -powiedział.

 

Ustawa ta, jak dodał, ma “konkretne przełożenie nawyniki Grupy”. W wyniku jej wejścia w życie Energa utraciła “wsparciew zakresie zielonych certyfikatów”, a także ograniczyła możliwościwspółspalania biomasy przez Elektrownię w Ostrołęce. “Będziemy mogliponownie spalać biomasę dopiero w przyszłości, pod dostosowaniuinstalacji” – zaznaczył Rędaszka.

 

Dla Grupy Energa wejście w życie ustawy o OZE oznacza także,mówił wiceprezes, “wstrzymanie wsparcia dla elektrowni wodnych, takich jakWłocławek”.

 

Także segment sprzedaży miał gorszy wynik EBITDA – 27 mln złw I półroczu 2016 wobec 67 mln zł w I półroczu 2015 roku.

 

W komunikacie Grupa Energa poinformowała także, że jejcałkowita moc wytwórcza na koniec I półrocza 2016 wyniosła 1,3 GW, wolumenenergii dostarczonej przez Energa-operator wzrósł w I półroczu 2016 r. o 3proc., a sprzedaż energii do końcowych odbiorców była o 14 proc. wyższa niż w Ipółroczu ub. roku.

 

“Oczekujemy na rozwiązania legislacyjne, dotyczącerynku mocy” – mówił również na konferencji prezes Kaśków.

 

Grupa Energa SA to polska grupa kapitałowa zajmująca sięwytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd dookoło 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotuenergii elektrycznej.

 

Jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnegow Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Grupa została utworzonazostała w wyniku konsolidacji Koncernu Energetycznego ENERGA SA z ZespołemElektrowni Ostrołęka SA.

PAP

fot. mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here