Energa przygotowuje prospekt emisyjny akcji, ma trafić do KNF w poł. września


Prospekt emisyjny dotyczący akcji spólki Energa, lidera na rynku energii odnawialnej w Polsce, jest obecnie przygotowywany przez spółkę po decyzji MSP o przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji (IPO), podała Energa. Prospekt emisyjny zostanie złożony w KNF w połowie września – wynika z informacji przekazanej PAP przez wiceministra skarbu Pawła Tamborskiego.

– Mając na uwadze podjęcie przez Ministra Skarbu Państwa decyzji o kontynuowaniu prac nad przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji, spółka rozpoczęła przygotowanie prospektu emisyjnego – poinformowała Energa.

Firma podała, że w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia rozbieżności pomiędzy złożonym już wcześniej do KNF prospektem obligacji, a sporządzanym obecnie prospektem akcji, spółka uznała za zasadne zawieszenie postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu obligacji do czasu opracowania prospektu akcji. – W opinii spółki podjęcie postępowania będzie możliwe po uzgodnieniu treści obu prospektów – podkreśla Energa.

Prospekt obligacji Energi był złożony do KNF już w styczniu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie obligacji serii A spółki do obrotu na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W piątek wiceminister skarbu Paweł Tamborski powiedział PAP, że prospekt emisyjny Energi trafi do Komisji Nadzoru Finansowego w połowie września, debiut na giełdzie powinien nastąpić do końca 2013 roku, a oferta publiczna jest jedynym rozważanym obecnie wariantem prywatyzacji tej spółki.

Na początku sierpnia Tamborski deklarował w rozmowie, że jest gotowy harmonogram i we wrześniu ma być złożony prospekt. MSP podtrzymało też wtedy swoją intencję przeprowadzenia IPO spółki jeszcze w bieżącym roku i informowało, że obecnie nie przewiduje inwestora branżowego dla Energi tylko sprzedaż akcji na giełdzie i pozostawienia minimum 50 proc. walorów. SP ma obecnie 85 proc. akcji Energi, a pozostałe 15 proc. to akcje pracownicze.

MSP ma już doradców ‘finansowych’ przy ofercie publicznej (IPO) akcji spółki Energa.

Rolę Globalnych Koordynatorów będą pełnić UBS oraz JP Morgan, pozostałe podmioty to Citi Handlowy, Bank PKO BP, UniCredit CAIB, Banco Espirito Santo, Merrill Lynch Bank of America, IPOPEMA Securities, Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz BNP Paribas.

Grupa Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,9 mln klientów, co daje jej ponad 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski, eksploatując ponad 192 tys. km linii elektrycznych.

Grupa Energa to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 46 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Do sieci grupy przyłączonych jest ok. 1670 MW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii, co stanowi około 35 proc. wszystkich mocy OZE zainstalowanych w Polsce.

Po sfinalizowaniu akwizycji aktywów wiatrowych od Iberdroli i DONG moc OZE zainstalowana w Grupie Energa wzrośnie do ponad 508 MW z ok. 343 MW , a produkcja z OZE – do ok. 1,65 TWh z ok. 1,3 TWh.

 

Marcin Zaremba

fot. Energa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here