Energa opublikowała swój trzeci raport CSR

Grupa Energa opublikowała już trzeci raport CSR podsumowujący jej działania w 2013 roku z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Energa jako pierwsza z branży energetycznej uzyskała poziom A+ raportu, prezentując aż 91 wskaźników według międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI).

Raport „Nasza odpowiedzialność 2013” jest kontynuacją poprzednich dwóch publikacji z lat 2011-2012 i prezentuje podejście Grupy Energa do zarządzania kwestiami społecznymi i środowiskowymi w realizacji celów ekonomicznych. Opracowanie raportu jest konsekwencją przyjęcia przez Grupę w 2013 roku dokumentu „Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej Energa”. Raport obejmuje 15 spółek Grupy i jest efektem prac zarówno pracowników, jak też interesariuszy zewnętrznych zaangażowanych w proces raportowania.

– Zrównoważony rozwój przejawia się nie tylko w dbałości o wysoki poziom usług czy bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, ale także poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami, działania edukacyjne, sponsoringowe i wparcie inicjatyw ekologicznych. Strategia biznesowa w połączeniu ze strategią zrównoważonego rozwoju ma większe szanse powodzenia, ponieważ uwzględnia fakt, że nasza Grupa, prowadząc działalność gospodarczą, równocześnie buduje więzi społeczne i zabiega o zaufanie interesariuszy. Dlatego tak dużą wagę przykładamy właśnie do Raportu CSR. Rzetelne raportowanie pozwala nam, nie tylko ocenić realny wpływ naszej firmy na otoczenie, ale także określić biznesowe i społeczne szanse oraz wyzwania dla Grupy w najbliższej i nieco dalszej przyszłości – podsumowuje Mirosław Bieliński, prezes Zarządu Energi.

Aktualny raport CSR, podobnie jak poprzednie, został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania Global Reporting Initiative (GRI). W tym roku przeanalizowano 15 spółek Grupy i zwiększono liczbę wskaźników GRI do 91, a wiarygodność prezentowanych danych została potwierdzona po raz pierwszy przez niezależnego zewnętrznego audytora. W ten sposób prezentowany raport osiągnął poziom A+.

– Jako jedyni w branży energetycznej raportujemy na tak wysokim poziomie, ponadto w ostatnim raporcie uwzględniliśmy również międzynarodowe wskaźniki GRI dla sektora energetycznego. Dzięki temu Grupa Energa znalazła się w czołówce firm raportujących w zakresie CSR w Polsce – dodaje Jacek Szubstarski, Dyrektor Pionu Usług Organizacyjno- Prawnych spółki Energa Centrum Usług Wspólnych, koordynator procesu tworzenia raportu.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here