Energa-Operator z zautomatyzuje sieć dzięki środkom z UE


Około 140 mln zł może otrzymać spółka Energa-Operator zUE na przebudowę sieci, m.in. na automatyzację sieci i instalacjęinteligentnego opomiarowania. Celem projektu jest poprawa niezawodnościdostarczania energii elektrycznej.

Jak poinformowała spółka, projekt Energi Operator o wartości174,5 mln zł znalazł się na liście indykatywnej Programu OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Prezes zarządu spółkiEnerga-Operator, Piotr Dorawa powiedział PAP, że „spółka jako operator siecidystrybucyjnej jest pierwszą w kraju spółką energetyczną, która znalazła się nakrótkiej liście indykatywnej i może otrzymać tak wysokie dofinansowanie”.

Nazwa projektu: “Przebudowa sieci Energa-Operator dostandardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania iautomatyzację sieci, w celu aktywizacji odbiorcy dla poprawy efektywnościużytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznymdla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator SA”.

Prezes Dorawa poinformował PAP, że celem projektu jestprzede wszystkim poprawa niezawodności zasilania odbiorców i dostarczaniaenergii elektrycznej. “Projekt obejmuje powszechną automatyzację siecidystrybucyjnej na poziomie średniego napięcia” – wyjaśnił. Zaznaczył, że”dla spółki i dla odbiorców realizacja projektu oznacza przede wszystkimpewność zasilania, możliwość przyłączenia do sieci większej grupyodbiorców”. Dzięki realizacji projektu poprawi się też bezpieczeństwoprzesyłu energii elektrycznej. Przedsięwzięcie będzie wdrażane na całymobszarze działania spółki Energa-Operator.

Dorawa zwrócił uwagę, że realizacja projektu oznacza przedewszystkim mniejszą awaryjność sieci oraz szybsze usuwania ewentualnychuszkodzeń sieci. “Automatyzacja sieci powoduje wyraźną poprawęfunkcjonowania takiej sieci, a szybkość reakcji jest zupełnie inna” -wyjaśnił.

Projekt obejmuje szeroko pojętą automatyzację sieci (przedewszystkim w zakresie sieci średnich napięć), co oznacza m.in. wymianę orazmontaż nowych rozłączników napowietrznych oraz wymianę istniejących rozdzielnicw stacjach transformatorowych. Do roku 2020 spółka planuje montaż lub wymianęprawie 1,2 tys. rozłączników oraz wymianę ponad 1,1 tys. szt. rozdzielnic wstacjach transformatorowych.

Spółka podała, że wszystkie rozłączniki napowietrzne irozdzielnice będą miały możliwość pomiarów prądów i napięć w miejscu ichmontażu, wykrywania zwarć, jak również pełne sterowanie zdalne.

Planowane prace będą miały znaczący wpływ na ograniczeniewyłączeń odbiorców, jak również efektywne zarządzanie systememelektroenergetycznym.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu to Ikwartał 2017 r. a przewidywany termin zakończenia prac to IV kwartał 2020 roku.Prezes Dorawa poinformował, że “projekt jest efektem przyjętej przezspółkę strategii wdrożenia sieci inteligentnej w perspektywie do 2020roku”.

Dorawa podał, że w grudniu w Enerdze-Operator powołano specjalnyzespół, który ma zajmować się pozyskiwaniem bezzwrotnych funduszy na rozwój,np. z UE, z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). “Obecnie spółkaprzygotowuje się do udziału w konkursach dla województw kujawsko-pomorskiegooraz warmińsko-mazurskiego, interesuje się też konkursami w województwachłódzkim i mazowieckim” – wyjaśnił. Zwrócił uwagę, że “w każdym z tychRPO Energa-Operator jest w stanie znaleźć dla siebie możliwość pozyskaniapieniędzy, otrzymania wsparcia dla swoich inwestycji”. Pieniądze miałybybyć przeznaczane np. na modernizację sieci, ułatwienia dla OZE, propagowanieprosumenctwa i tworzenie klastrów energetycznych.

Zaznaczył, że co roku spółka na modernizację, rozwój, pracena sieci przeznacza ok. miliarda złotych.

Prezes Energi Operator podkreślił także, że do końca I kw.2017 r. powinny się zakończyć prace związane z wdrażaniem nowego systemuinformatycznego (bilingowego i obsługi klienta). W związku z tymi pracami, wtrakcie których pojawiły się problemy, m.in. wynikające ze zmianwłaścicielskich w firmie przeprowadzającej wdrażanie, od 2015 r. część klientównie otrzymywało w terminie faktur. “Ale z dnia na dzień liczba tzw.długotrwale niefakturowanych klientów zmniejsza się, w czerwcu br. było ichponad 200 tys. (stanowili 6,4 proc. obsługiwanych klientów), a obecnie, wpołowie grudnia, było to ok. 28 tys. odbiorców (ok. 1,1 proc.)” -wyjaśnił. “Liczba bardzo wyraźnie zmniejsza się i wierzę, że od II kw.przyszłego roku tego typu trudności będą już tylko sporadycznie występującymiprzypadkami” – dodał.

“Jest to duża niedogodność dla naszych klientów, za cojuż wielokrotnie przepraszaliśmy” – dodał.

Zaznaczył, że Energa Operator jest pierwszą spółkąenergetyczną w kraju, która wdraża tak szeroki system bilingowy i do obsługiklienta. “Jak już zakończymy wdrożenie, to nasi wszyscy odbiorcy, jakojedyni w kraju będą płacić za rzeczywiste zużycie energii, a nieszacowane” – podkreślił.

Energa-Operator to spółka Grupy Energa i jeden znajwiększych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Zasila odbiorców naobszarze 75 tys. km kw. (ok. jednej czwartej powierzchni Polski) w północnej iśrodkowej części kraju na terenie województw: pomorskiego iwarmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego,mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Spółka eksploatuje ponad 184 tys. kmlinii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorcówponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej prawie 17 proc. udział w rynku.Program inwestycyjny spółki przewidziany do realizacji na lata 2013-2020szacowany jest na ponad 11 mld zł.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here