Energa Operator w 2013 r. chce wydać na inwestycje 1 442 mln zł

Plan inwestycyjny Energa Operator w roku 2013 opiewa na wartość 1 442 mln. zł i jest o 1,7 proc. wyższy od wydatków poniesionych w 2012 r., które zamknęły się kwotą 1 418 mln zł. Jak podkreśla spółka, to rekordowa kwota, stanowiąca szczyt nakładów w programie inwestycyjnym na lata 2009-2015.

W 2012 roku Energa Operator przyłączyła do sieci ponad 24 tys. 300 nowych odbiorców oraz 64 odnawialne źródła energii o łącznej mocy przyłączeniowej 348 MW. Wybudowano ponad 2100 km nowych linii wszystkich napięć wraz z przyłączami. Do inwestycji w tym obszarze należy zaliczyć również budowę 3 nowych Głównych Punktów Zasilania (GPZ) oraz wykonanie 653 rozdzielczych stacji transformatorowych.

Ponad 46 proc. planu na 2013 r. wiąże się z przyłączeniami do sieci ok. 21 tys. nowych odbiorców oraz 42 nowych źródeł OZE (zwłaszcza farm wiatrowych) o łącznej mocy przyłączeniowej 425 MW). W roku 2013 zostanie wybudowanych blisko 2 000 km linii napowietrznych i kablowych oraz 800 stacji średniego i niskiego napięcia, a także zakończy się realizacja 9 nowych GPZ.

Spółka podaje również, że w 2012 roku unowocześniła 1545 km linii napowietrznych i kablowych, 96 GPZ oraz 1 076 stacji średniego i niskiego napięcia.

W 2013 r. blisko 42 proc. planu inwestycyjnego wiąże się z modernizacją sieci w celu poprawy niezawodności przesyłu lub w związku ze wzrostem przesyłu mocy w sieciach elektroenergetycznych. Plan modernizacji na ten rok opiewa na kwotę 605,8 mln zł i obejmuje unowocześnienie: blisko 1400 km linii napowietrznych i kablowych, 98 GPZ oraz 282 stacji średniego i niskiego napięcia

Największe wzrosty nakładów w porównaniu z ub.r. przewidziano na modernizację sieci WN oraz na wymianę przewodów „gołych” w sieci SN na niepełnoizolowane głównie w terenach leśnych. Ma to na celu poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej, gdyż zapewnia ochronę linii przed awariami spowodowanymi przez gałęzie drzew, które – jeśli dotkną linii – mogą powodować zwarcia, a co za tym idzie wyłączenia odbiorców.

W celu podniesienia niezawodności dostaw energii elektrycznej Energa Operator realizuje program powszechnej automatyzacji, który polega na instalacji zdalnie sterowanych rozłączników wyposażonych w sygnalizatory zwarć. W 2012 roku zainstalowano ok. 580 rozłączników. W bieżącym roku zaplanowano montaż 496 takich urządzeń.

Efektem podjętych już działań, zarówno modernizacyjnych jak i eksploatacyjnych, jest redukcja o blisko 50 proc. średniego czasu trwania przerwy w dostawach energii z 603 minut na odbiorcę w 2011 r. do 309 minut na odbiorcę w 2012 r. na całym terenie działania spółki.

Jedną z istotnych inwestycji zrealizowanych w 2012 r. była rozbudowa systemu obsługującego alarmowy numer zgłoszeniowy (991). Aktualnie może on jednocześnie obsłużyć 600 klientów poprzez system zapowiedzi automatycznych (tzw. IVR). W 2013 planowana jest dalsza rozbudowa systemów komunikacji i informacji dla klientów, w tym –wizualizacja wyłączeń planowych i awaryjnych na stronie internetowej oraz indywidualne informowanie klientów smsami – na początek usługa ta będzie adresowana wyłącznie do odbiorców przemysłowych.

Energa Operator kontynuuje prace nad budową systemu inteligentnego opomiarowania, który przyniesie klientom takie możliwości jak m.in. odejście od rachunków prognozowanych na rzecz opłat za bieżące zużycie. W ub. r. zainstalowano ok. 100 tys. urządzeń, w tym roku planowana jest instalacja kolejnych 310 tys. liczników odczytywanych zdalnie. Budowany system w istotny sposób wpiera także walkę ze stratami energii elektrycznej.

Spółka przypomina również, że w ub.r. wymienionych zostało 14 transformatorów WN/SN, a także 1130 transformatorów SN/nn. Nowe transformatory mają prznieść poprawę bezpieczeństwa zasilania i zredukować straty energii elektrycznej, a przez to – zmniejszyć emisję CO2. Na rok 2013 zaplanowano wymianę 16 transformatorów WN/SN, a także 685 transformatorów SN/nn.

 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here