Energa-Operator podsumowuje prace nad inteligentną siecią


Energa-Operator zaprezentowała raport „Podsumowanie prac nad mapą drogową wdrożenia inteligentnej sieci do 2020 roku”. Spółka zamierza wdrożyć wybrane rozwiązania inteligentnych sieci na całym obszarze swojej działalności.

Spółka podjęła decyzję, że spośród szerokiego katalogu rozwiązań inteligentnych sieci na obecnym etapie rozwoju polskiego rynku najważniejsze dla Energa-Operator są te technologie, które najmocniej przyczyniają się do poprawy niezawodności dostaw energii. Według wyliczeń firmy wdrożenie wybranych rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci pozwoli na skrócenie czasu trwania przerw w dostawach energii o 83 minuty. Oznacza to potencjał do obniżenia wskaźnika SAIDI w Energa-Operator SA do czasu poniżej 3 godzin na mieszkańca, w stosunku do czasu uzyskanego w 2014 r. (262 minuty).

Spółka podkreśla, że poprawa wskaźników niezawodności poprzez rozwój inteligentnych rozwiązań będzie możliwa do uzyskania poprzez dodanie tych rozwiązań do tradycyjnych inwestycji modernizujących sieci, w szczególności instalacji łączników zdalnie sterowanych. Główne zweryfikowane przez firmę „inteligentne” technologie przyczyniające się do redukcji wskaźników to: system OMS (Outage Management System), który pozwala na automatyzację przekazywania danych o miejscach awarii i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy dyspozytorem i brygadami monterskimi usuwającymi awarie; system FDIR (Fault Detection Isolation & Restoration), który w czasie krótszym niż 3 minuty pozwala na automatyczne wykrycie awarii, wydzielenie miejsca uszkodzenia poprzez przełączenia podziałów oraz wznowienie dostaw do tych obszarów sieci dla których jest taka możliwość z innego kierunku; system TETRA, służący do transmisji danych technologicznych oraz komunikacji głosowej między brygadami pogotowia energetycznego a dyspozytorami.

– Inteligentna Sieć Energetyczna ma pozwolić na zapewnienie ciągłych, bezpiecznych i efektywnych kosztowo usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, a także stworzyć możliwości techniczne do oferowania odbiorcom nowych usług optymalizujących użytkowanie energii oraz umożliwiających efektywne włączenie odbiorców w proces wytwarzania energii – podkreśla Adam Olszewski, dyrektor Departamentu Innowacji w Energa-Operator.


„Podsumowanie prac nad mapą drogową wdrożenia inteligentnej sieci do 2020 roku”

reo.pl

fot. woodleywonderworks/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here