Energa-Operator kończy usuwanie skutków huraganu

Energa-Operator kończy usuwanie skutków huraganu i śnieżyc, które stały się przyczyną masowych awarii na terenie obsługiwanym przez spółkę (1/4 powierzchni kraju). Według pierwszych szacunków, awarie były rozległe, ale nie wyrządziły znacznych szkód w majątku spółki.

Spółka zakłada, że do w poniedziałek, do wieczora usunięte zostaną awarie ciągów liniowych średniego napięcia, powstałe w wyniku fatalnych warunków pogodowych. Usuwane są usterki na liniach niskiego napięcia, zgłaszane przez odbiorców.

W kulminacyjnym momencie (piątek, 6 grudnia ok. 17) zasilanie nie docierało łącznie do ok. 300 tys., odbiorców (na prawie 3 mln odbiorców ogółem). Tej samej nocy usunięto ok. połowę awarii. W sobotę (7 grudnia) zasilanie wróciło do ponad 90 proc. klientów spółki, dotkniętych skutkami huraganu.

Każdego dnia w terenie pracowało ok. 400 kilkuosobowych brygad (ok. 1200 osób), wspieranych firmami zewnętrznymi. Podwojono obsady dyspozycji mocy, zwiększono liczbę pracowników telefonicznego centrum zgłoszeniowego. Pomimo dysponowania przez spółkę 600 liniami telefonicznymi w dwóch centrach zgłoszeniowych, czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia wydłużał się, gdyż liczba połączeń osiągała ok. 200 na minutę. Spółka uruchomiła zatem możliwość dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną.

Według pierwszych szacunków, awarie były rozległe, ale nie wyrządziły znacznych szkód w majątku spółki, porównując np. ze zniszczeniami odnotowanymi w listopadzie 2011 r. Przeszkodą w szybszym przywróceniu zasilania były duże utrudnienia w poruszaniu się brygad naprawczych, związane z warunkami panującymi na drogach (lokalnych i leśnych) po huraganie i śnieżycach.
 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here