Energa-Operator: Dane z inteligentnych liczników pomagają ograniczać różnicę bilansową

Badania przeprowadzone przez spółkę Energa-Operator wskazują na znaczne możliwości ograniczenia strat handlowych i technicznych dzięki rozwiązaniom inteligentnych sieci. Firma badała możliwość ograniczenia różnicy bilansowej na terenie Kalisza oraz możliwość redukcji strat technicznych na Półwyspie Helskim.

Kalisz jest pierwszym polskim miastem, w którym zainstalowano inteligentne liczniki wraz z telekomunikacyjną i informatyczną infrastrukturą. Badania przeprowadzone w 12 miesięcy po instalacji systemu i obejmujące swoim zakresem rok 2013 wskazują na 10-proc. możliwość redukcji różnicy bilansowej w stosunku do roku 2012. Różnica bilansowa to suma strat technicznych, będących skutkiem zjawisk fizycznych towarzyszących przepływowi energii przez sieć lub napięciu w sieci oraz strat handlowych.

Na ograniczenie różnicy bilansowej w Kaliszu złożyło się wiele czynników m.in. ograniczenie nielegalnego poboru energii, ograniczenie ilości energii zużywanej przez system pomiarowy, wzrost skutecznie uzyskanych poprawnych odczytów licznika oraz ograniczenie strat technicznych.

Równolegle z doświadczeniami kaliskimi Energa-Operator zbadała także możliwość redukcji samych strat technicznych na Półwyspie Helskim. Pilotażowo zainstalowano tam rozwiązania z obszaru sieci inteligentnych. Oprócz systemu licznikowego AMI (ok. 5 tys. urządzeń) zastosowano tam elementy zdalnego sterowania siecią energetyczną, monitorowanie i pomiary w głębi sieci średniego i niskiego napięcia oraz system informatyczny do zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej DMS (Distribution Management System). Zawiera on między innymi system automatycznej rekonfiguracji sieci po wystąpieniu awarii FDIR, system SCADA monitorujący prace sieci niskiego napięcia z odwzorowaną siecią w układzie geograficznym oraz zaawansowany system regulacji napięcia korzystający z informacji z wybranych stacji transformatorowych SN/nn.

Przeprowadzone badania w szczycie obciążenia (okres letni) wskazały na możliwość redukcji strat technicznych nawet o 9 proc. tylko i wyłącznie dzięki optymalizacji układu pracy sieci.

– Większa obserwowalność i automatyzacja sieci są jednymi z głównych cech rozwiązań Smart Grid – mówi dr inż. Adam Olszewski, dyrektor Departamentu Innowacji w Energa-Operator.- Nowe funkcjonalności i rozwiązania z obszaru Smart Grid będą w przyszłości bardzo ważnym elementem efektywnie i optymalnie zarządzanej sieci dystrybucyjnej. Nasze badania pokazują, że wdrażane systemy informatyczne w ramach technologii inteligentnych sieci pozwalają również na skuteczne ograniczenie różnicy bilansowej. Mamy mocne podstawy, by zakładać, ze otrzymane bardzo obiecujące wyniki, są powtarzalne.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here