Energa-Operator: 32 proc. czasu trwania przerw w zasilaniu przypadło na trzy dni ubiegłego roku

Energa-Operator podsumowała wstępnie przerwy w dostawach energii w 2013 r. i porównała je do lat ubiegłych. Istotny wpływ na wskaźnik SAIDI, obrazujący średnią długość czasu trwania braku zasilania na odbiorcę, mają grudniowe awarie masowe, spowodowane huraganem Ksawery.

Łączny wynik przerw w zasilaniu na klienta w 2013 r. wyniósł ok. 350 minut na odbiorcę, podczas gdy w porównywalnym co do warunków pogodowych roku 2011 – ponad 600 minut. Łaskawy pod względem aury rok 2012 zakończył się dla spółki najniższym jak dotąd wynikiem wśród dużych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego – 309 minut przerw w zasilaniu na odbiorcę.

– Analiza wstępnych wyników wskaźnika SAIDI pokazuje, że Ksawery dodał ok. 114 minut braku zasilania przypadających na każdego klienta przyłączonego do naszej sieci – komentuje Marek Mazierski, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w ENERGA-Operator. – Wyłączywszy awarie spowodowane huraganem Ksawery, wynik za ubiegły rok kształtował się na poziomie ok. 236 minut. Wyciągamy wnioski z tej sytuacji, analizując, jakie przedsięwzięcia przyniosą dalszy wzrost odporności sieci na ekstremalne warunki atmosferyczne.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here