Energa-Obrót: wypowiadamy 22 umowy z firmami wiatrakowymi


Szokujący, jak na świat biznesu, komunikat wydał w poniedziałek, 11 września br.zarząd spółki Energa-Obrót.  Mowa w nim ozerwaniu 22 umów podpisanych z firmami dostarczającymi energię z wiatru. Chodzi o dokumenty podpisane  w czasach sprawowania  kierownictwa w spółce przez poprzedni Zarząd.

W komunikacie / raporcie bieżącym spółki czytamy:

“(…). Zarząd Spółki zależnej, której jedynym akcjonariuszem jest Emitent, podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji Umów i o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych (wytoczeniu powództw) przeciwko kontrahentom, tj. podmiotom wytwarzającym energię elektryczną i sprzedającym Spółce zależnej prawa majątkowe, oraz bankom – cesjonariuszom. Przedmiotem ww. postępowań będzie ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, które miały powstać wskutek zawarcia Umów. Zarząd Spółki zależnej stanął na stanowisku, że Umowy są nieważne z uwagi na okoliczność, że zobowiązywały one do zawierania umów sprzedaży praw majątkowych z pominięciem trybu przetargowego określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (…)
Według obecnego stanu wiedzy Emitent szacuje pozytywny wpływ zaprzestania wykonywania Umów na ok. 110 mln zł w 2018 roku. Z kolei wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 1593) oraz w związku z podjęciem działań opisanych w niniejszym raporcie bieżącym, pozytywny wpływ na Emitenta w pozostałym okresie obowiązywania Umów jest szacowany na ok. 2,1 mld zł. Powyższe wyliczenia opierają się na założeniu wolumenu sprzedaży detalicznej na poziomie roku 2016 (19 TWh) oraz poziomu jednostkowej opłaty zastępczej w całym okresie obowiązywania Umów w wysokości 43 zł/MWh. (…)”

Pełna wersja tekstu opublikowanego przez spółkę do przeczytania pod adresem: http://www.stockwatch.pl/komunikaty-spolek/komunikat-espi.aspx?id=20170911_100943_0000110499&ticker=…

Serwis cire.pl, za którym informację tę podawały w poniedziałek inne media, w następujący sposób tłumaczył zaistniałą sytuację:

“Umowy te zostały zawarte w latach 2007-2013, gdy nadzór właścicielski nad Grupą Energa sprawowali kolejni ministrowie Skarbu Państwa z rządu Platformy Obywatelskiej: Aleksander Grad, Mikołaj Budzanowski i Włodzimierz Karpiński. Ideą było związanie spółki Energa-Obrót wieloletnimi, niewypowiadalnymi kontraktami z zagranicznymi właścicielami farm wiatrowych, na mocy których spółka zmuszona była nabywać zielone certyfikaty bez względu na ich cenę, która zależała od zmiennych całkowicie niezależnych od spółki i znajdujących się poza jej kontrolą.

W ostatnich latach, w trakcie trwania umów, nastąpiły zmiany w systemie wsparcia OZE, które spowodowały drastyczny spadek cen rynkowych certyfikatów od poziomu opłaty zastępczej, do której były odnoszone zawarte w umowach formuły rozliczeniowe. W ostatnim czasie ceny spadały nawet do 20 zł za jeden certyfikat, podczas gdy zgodnie z umowami Energa-Obrót zobowiązana była płacić cenę ponad dziesięciokrotnie wyższą.Taka sytuacja skutkowała powstawaniem po stronie spółki Energa-Obrót gigantycznych strat w postaci różnicy pomiędzy ceną rynkową zielonych certyfikatów a ceną ich zakupu. Tylko w ostatnich latach szacowane straty Grupy Energa wyniosły ok. 600 mln zł, sięgając nawet 30 mln zł miesięcznie. Spółka zmuszona była płacić całkowicie nierynkową cenę na rzecz właścicieli farm wiatrowych, za którymi od początku stał i nadal stoi zagraniczny kapitał z Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Japonii czy USA, współfinansowany przez zachodnie banki.(…)

Wytoczenie przez Grupę Energa powództw, co na konferencji prasowej podkreślał Prezes Daniel Obajtek, nie ma żadnego związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 1593). Nieważność dwudziestu dwóch umów nie wynika bowiem ani nie wiąże się w żaden sposób z nowymi regulacjami dotyczącymi wysokości jednostkowej opłaty zastępczej. Ceny zielonych certyfikatów od czasu podpisania nowelizacji ustawy przez Prezydenta Andrzeja Dudę systematycznie zresztą rosną. Z kolei według wyliczeń Prezesa Jarosława Dybowskiego z Energa-Obrót oszczędności związane z zaprzestaniem realizacji umów mogą przynieść Grupie Energa w najbliższych latach ok. 2,1 mld zł. (…)
Artykuł “Energa Obrót: umowy z wytwórcami OZE są nieważne”, bez skrótów, na stronie cire.pl: 

A oto jak we wtorkowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, w komentarzu “Szalona gra z zieloną energią” analizował zaistniałą sytuację red. Michał Niewiadomski:

“Determinacja, z jaką koncern energetyczny Energa chce się pozbyć zobowiązań dotyczących zakupów prądu z wiatraków, jest piorunująca. Nie dość, że spółka chce unieważnić kontrakty na zakup zielonej energii, to jeszcze domaga się zwrotu pieniędzy, które już wydała. Na początku 2015 r. cena za wyprodukowanie 1 MWh zielonej energii wynosiła 150 zł, teraz oscyluje wokół 30 zł. Nadpodaż spowodowały regulacje wprowadzane przez polityków, więc koncern powinien mieć pretensje do nich, a nie karać za te decyzje firmy, które obecnie produkują energię po kosztach i nie ponoszą winy za to, że obecna władza woli węgiel od wiatraków.

Razi też sposób, w jaki koncern podchodzi do tematu. Zamiast próbować rozmawiać z branżą, ostentacyjnie wypowiada umowy. (…) Wiarygodność spółki jest tu szalenie ważna, bo chcąc wyrobić unijne normy wytwarzania energii z OZE (15 proc. w 2020 r.) – a UE już szykuje kolejne ambitne plany produkcji prądu z wiatru i słońca – spółka będzie musiała kupić część energii od producentów. Czy po takiej wolcie znajdą się chętni na wspólne przedsięwzięcia z koncernem? Dobremu klimatowi wokół spółki nie pomogły zapowiedzi prezesa o planowanych przez koncern przejęciach farm wiatrowych. Branża odczuła to jako zapowiedź skupu wiatraków po zaniżonych cenach od producentów borykających się ze spłatą kredytów zaciągniętych na instalacje wiatrowe (…)”

Cały tekst na stronie dziennika: http://www.rp.pl/Blogi/309119872-Michal-Niewiadomski-Szalona-gra-z-zielona-energia.html#ap-1

REO.pl

fot. Energa S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here