Energa-Obrót: Wybrano zarząd III kadencji

Rada Nadzorcza spółki Energa-Obrót zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór składu zarządu spółki.

Postępowanie Rady Nadzorczej spółki obejmowało ocenę wizji rozwoju w kontekście prognozowanych zmian na rynku energetycznym. Rada oceniała zdolność kandydatów do efektywnego wpływu na wzrost wartości spółki, przeprowadzone zostały rozmowy konkursowe z kandydatami na temat planów rozwoju działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

W wyniku postępowania konkursowego Rada Nadzorcza na posiedzeniu 15 stycznia 2013 r. powierzyła zarządzanie spółką osobom, które aktualnie sprawują funkcje członków zarządu.
Zarząd spółki Energa-Obrót III kadencji: Leszek Nowak, prezesa zarządu, Ireneusz Kulka, wiceprezes zarządu, Marcin Ludwicki, wiceprezes zarządu, Krzysztof Rogaliński, wiceprezes zarządu.

Kolejna kadencja zarządu spółki Energa-Obrót rozpocznie się w dniu posiedzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe spółki za rok 2012.

 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here