Energa ma zgodę UOKiK na przejęcie farm wiatrowych od DONG i Iberdroli


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez Energa Hydro farm wiatrowych od spółek DONG Energy Wind Power A/S oraz Iberdrola Renovables Energía, S.A.U., poinformowała Energa.

„Finalizacja obu transakcji powinna nastąpić w najbliższych tygodniach” – podała spółka.

Energa podkreśla, że po sfinalizowaniu transakcji przejmie trzy działające w północnej Polsce farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 165 MW oraz pakiet projektów.

Umowa z DONG Energy przewiduje, że Energa przejmie pracującą farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz pięć rozpoczętych projektów w północnej Polsce o łącznej planowanej mocy około 220 MW.

Natomiast na mocy porozumienia zawartego z Iberdrola Renovables Energía, Energa przejmie dwie działające farmy wiatrowe – Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim – o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o mocy około 1190 MW.

PGE i Grupa Energa zawarły warunkowe umowy nabycia aktywów wiatrowych od DONG Energy i od Iberdroli w lutym 2013 roku.

Na mocy umowy z Iberdrola Renovables Energía, S.A.U. firmy przejmą 75 proc. udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o., zarządzającej portfelem farm wiatrowych w Polsce za 840 mln zł. Intencją PGE oraz Energa jest objęcie dodatkowego pakietu 25 proc. udziałów w Iberdrola Renewables Polska, będących w posiadaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Z kolei na mocy umowy z DONG Energy Wind Power A/S duet PGE-Energa przejmą portfel farm wiatrowych DONG w Polsce za ok. 1 mld zł.

PGE poinformowała już wcześniej, że ma zgodę UOKiK na te transakcje.

Grupa Energa to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych.
Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 47 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Obecnie w Grupie Energa zainstalowanych jest ok. 350 MW w odnawialnych źródłach energii, które produkują rocznie ok. 1,3 TWh. Stanowi to około 31 proc. energii wytwarzanej w Grupie Energa. Ponadto do sieci Energi przyłączonych jest około 1300 MW farm wiatrowych, czyli około połowa wszystkich zainstalowanych mocy wiatrowych w Polsce.

 

Marcin Zaremba
 

Farma wiatrowa, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here