Energa ma nowego prezesa


RadaNadzorcza spółki Energa SA, podczas obrad w dniu 10 lutego 2017 roku, powołaław skład Zarządu V kadencji trzech nowych członków. Pełnienie funkcji PrezesaZarządu powierzyła Danielowi Obajtkowi, Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych –JackowiKościelniakowi, a Wiceprezesa ds. Operacyjnych –Alicji Barbarze Klimiuk.

Nowy PrezesZarządu rozpocznie pracę 2 marca br., Wiceprezes ds. Operacyjnych w dniu 1marca br., a Wiceprezes ds. Finansowych już 11 lutego br. Jacek Kościelniak zdniem 10 lutego 2017 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie NadzorczejEnerga SA.

W składZarządu Energa SA wchodzą również Grzegorz Ksepko, Wiceprezes ds.Korporacyjnych oraz Mariola Anna Zmudzińska, Wiceprezes ds. RelacjiInwestorskich.

Grupa Energajest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącąpozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącejze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupyobejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energiąelektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarównogospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energajest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego(OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Siećdystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, costanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

mat. pras.
fot. Energa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here