Energa Invest dostała 42 wnioski w przetargu na budowę farmy PV o mocy 1,6-2,0 MW

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Invest dostała 42 wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na budowę farmy fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy 1,6-2,0 MW, poinformowała firma.

Wśród 42 podmiotów, które chcą złożyć ofertę wstepną w przetargu na budowę farmy PV, znalazły się m.in. konsorcjum ABB oraz konsorcjum z udziałem Control Process a także Bunte, Alpine-Energie, Elektrobudowa i Skanska.

Do złożenia ofert wstępnych zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 wykonawców, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki będzie większa niż 5, to zostanie zaproszonych 5 wykonawców, którzy uzyskają najwyższe oceny za spełnienie wymogów udziału w postępowaniu.

Zamawiającym jest Elektrownia CCGT Gdańsk, należąca w 100 proc., tak jak i Energa Invest, do Grupy Energa.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej będzie wykonywana na terenie będącym własnością Elektrowni CCGT Gdańsk, na terenie nie większym niż 4 ha.

Grupa Energa to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 49 własnych elektrowni wodnych i wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę. Wytwarzają one ok. 1,65 TWh rocznie, co stanowi 37 proc. energii produkowanej w Grupie. Do sieci grupy przyłączonych jest ok. 35 proc. wszystkich mocy OZE zainstalowanych w Polsce (1670 MW).

Realizacja zaktualizowanej ostatnio strategii firmy powinna przyczynić się do osiągnięcia przez Grupę Energa do 2020 roku wzrostu mocy przyłączeniowej OZE do wartości 6,00 GW z 1,67 GW.

 

Marcin Zaremba
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here