Energa dostarczy „zieloną” energię do Wrocławia


Energia dostarczana w 2017 r. do odbiorców z Wrocławia przezEnergę będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu emisja dwutlenkuwęgla do atmosfery będzie mniejsza o ok. 165 tys. ton. Spółka należąca do GrupyEnerga wygrała przetarg na dostawę energii elektrycznej dla 281 jednostekwchodzących w skład grupy zakupowej zorganizowanej przez Urząd MiejskiWrocławia.

 

Wrocław stawia na „zieloną” energię. Dlatego głównymkryterium przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski było jej pochodzenie zeźródeł odnawialnych. W skład grupy zakupowej zorganizowanej przez Gminę Wrocław- Urząd Miejski Wrocławia wchodzi 281 jednostek, między innymi: Urząd MiastaWrocław, jednostki kultury, placówki oświatowe, centra zdrowia.

 

Przetarg na zakup energii był prowadzony w trybienieograniczonym, z podziałem na trzy specjalistyczne zadania: taryfyoświetleniowe, taryfa B23 i pozostałe taryfy. Wolumen tego przetargu wynosi ok.171 33 GWh. Najkorzystniejsze oferty w zakresie zadania drugiego i trzeciegozłożyła Energa Obrót SA, która wygrała ten przetarg. Kontrakt został zawarty nacały 2017 rok. Łącznie jest to dla Energi Obrót 2784 nowych punktów poboruenergii.

 

– Jednym z kryteriów przetargu wrocławskiego magistratu byłaproekologiczność – udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii(OZE) w energii sprzedanej przez wykonawcę – podkreśla Piotr Hawliczek, prezesZarządu Energa Obrót SA.

 

– Wrocław podjął kolejne działania w celu ochrony powietrza– informuje Urząd Miejski Wrocławia. – Całość energii, która będzie zużywana w2017 r. przez miejskie jednostki wchodzące w skład naszej grupy zakupowej,będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Osiągnęliśmy to dziękiwprowadzeniu w zapisy przetargowe dodatkowej punktacji dla dostawców, którzyudowodnią, że dostarczana przez nich energia pochodzi ze źródeł odnawialnych.Gdyby w obecnym postępowaniu przetargowym energia dla Wrocławia (tak jak tobyło w latach ubiegłych) pochodziła ze źródeł konwencjonalnych (paliwakopalne), ilość CO2 wytworzonego przy jej produkcji wyniosłaby ok. 165 tys.ton. Dzięki skierowaniu popytu na „zieloną energię” Urząd Miejski Wrocławia ijednostki korzystają z ekologicznych źródeł i przyczyniają się do ograniczeniaemisji CO2 o ok. 165 tys. ton.

 

Dzięki przetargowi jednostki wchodzące w skład grupyzakupowej zmniejszą wydatki na energię elektryczną o kilkanaście procent.

 

– Wytwarzamy energię w różnych źródłach: w kilkudziesięciuelektrowniach wodnych, kilku farmach wiatrowych i fotowoltaicznych, jednostkachbiomasowych oraz w zmodernizowanej elektrowni konwencjonalnej – mówi wiceprezesds. strategii rozwoju Energa SA, Przemysław Piesiewicz. – Obecnie w naszejstrukturze wytwarzania, zielona energia stanowi 41 procent. Chcemy utrzymaćsilną pozycję na rynku, inwestując także w odnawialne źródła energii. StrategiaRozwoju Grupy Energa na lata 2016- 2025 r. zakłada rozwój mocy wytwórczych orazutrzymanie wysokiego udział OZE w naszej strukturze wytwarzania energii. 

 

 

 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here