Energa: Dobre trzy kwartały. Prawie 600 mln zł zysku

Wyraźny wzrost wyników odnotowała Grupa Energa w ciągu zakończonych trzech kwartałów 2013 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży są wyższe o 3,6 proc. i wynoszą 8,5 mld zł. EBITDA wynosi 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 12,7 proc., a zysk netto po wzroście o 12,7 proc. – 598 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy Energa po dziewięciu miesiącach 2013 roku wyniosły 8,5 mld zł i były o 296 mln zł (3,6 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Po trzech kwartałach Grupa Energa zwiększyła również wypracowaną EBITDA, osiągając jej wartość na poziomie 1.501 mln zł (z marżą w wysokości 18 proc.). Oznacza to wzrost o 12,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei zysk netto Grupy Energa po dziewięciu miesiącach 2013 roku wyniósł 598 mln zł i był wyższy o 12,7 proc. od zysku netto osiągniętego w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku.

– Szczególnie cieszy nas fakt, że dynamika wzrostu zysków jest wyższa niż dynamika wzrostu sprzedaży, co oznacza wzrost naszej efektywności biznesowej. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy zysk EBITDA niemal na poziomie równym poziomowi jaki osiągnęliśmy w całym 2012 roku. Bardzo istotny wpływ na poprawę wyników ma kluczowy dla Grupy segment dystrybucji. Znacznie poprawiły się również rezultaty w segmencie wytwarzania – mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu Energa SA.

Grupa Energa odnotowała prawie 10 proc. wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę. Po trzech kwartałach wyniósł on 22,7 TWh. W tym czasie Grupa dostarczyła 15,1 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln odbiorców. Ilość sprzedanej energii elektrycznej na rynku hurtowym wzrosła o 62 proc. do poziomu 9,1 TWh.

Grupa Energa w ciągu trzech kwartałów wytworzyła brutto 3,8 TWh energii elektrycznej. czyli o ok. 481,8 GWh (ok. 15 proc.) więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost produkcji, o ok. 37 proc. w ujęciu rocznym, odnotowały hydroelektrownie dzięki korzystnym warunkom pogodowym. W elektrowni we Włocławku wzrost wyniósł 48 proc.

Na koniec września 2013 roku w Grupie zainstalowanych było ponad 0,5 GWe mocy wytwórczej z odnawialnych źródeł energii („OZE”), z których Grupa wyprodukowała po trzech kwartałach 2013 roku 1,4 TWh energii elektrycznej brutto.

Ponad 2 mld zł nakładów inwestycyjnych

Wysokie okazały się również nakłady inwestycyjne. Grupa w ciągu pierwszych trzech kwartałów przeznaczyła na nie 2,1 mld zł, wobec 1,2 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to, że były one wyższe o 75 proc.

W segmencie dystrybucji nakłady wyniosły 842 mln zł. Wysokie wydatki w tym obszarze są zgodne z realizowanym przez Grupę Energa programem inwestycyjnym, zgodnie z którym do 2021 roku nakłady w segmencie dystrybucji wynieść mają 12,5 mld zł z 19,7 mld zł zaplanowanych na potencjalne inwestycje Grupy Energa.

– Widzimy, że wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w segmencie dystrybucji przynosi stałą poprawę ciągłości i niezawodności zasilania, a tym samym bezpieczeństwa energetycznego. Chcemy być w tym zakresie liderem na polskim rynku i do tego celu konsekwentnie zmierzamy – dodaje Mirosław Bieliński.

W minionych trzech kwartałach 2013 roku Energa przeznaczyła również 1.052 mln zł na zakup aktywów spółki Ciepło Kaliskie oraz spółek wiatrowych od Grupy Dong i od Iberdrola Renovables. Inwestycje w zakresie rozwoju mocy wytwórczych z OZE są elementem strategii Grupy, której jednym z filarów jest minimalizacja wpływu Grupy Energa na środowisko naturalne.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here