Energa chce wydać na OZE ok. 1,7 mld zł i ewentualnie ok. 3,1 mld zł do 2021 roku

W zaktualizowanej strategii na lata 2013-2021, Energa przewiduje że wyda na OZE – ok. 1,7 mld zł i ewentualnie ok. 3,1 mld zł – wynika z informacji spółki. Druga kwota to opcjonalne projekty inwestycyjne uzależnione od warunków rynkowych i regulacyjnych.

– Aktualny Program Inwestycyjny obejmuje potencjalne inwestycje o wartości do ok. 19,7 mld zł w okresie od 2013 do 2021 roku. Z tej kwoty ok. 15,9 mld zł stanowią inwestycje w projekty uważane za istotne z punktu widzenia realizacji strategii, które w nieznacznym stopniu są uzależnione od czynników zewnętrznych, takich zwłaszcza jak zmiany regulacyjne czy warunki rynkowe – poinformowała spółka.

Energa precyzuje, że w większości są to projekty stymulujące wzrost efektywności segmentu dystrybucji i zdolności produkcyjne Grupy w zakresie OZE i kogeneracji, o łącznych nakładach na dystrybucję w wysokości ok. 12,5 mld zł, na OZE – ok. 1,7 mld zł, na elektrownię systemową i CHP – ok. 1,1 mld zł oraz na pozostałe inwestycje – ok. 0,6 mld zł.

– Pozostałe projekty o nakładach rzędu ok. 3,8 mld zł, z 82 proc. udziałem OZE [3,1 mld zł – red.], obejmują opcjonalne projekty inwestycyjne uzależnione od warunków rynkowych i regulacyjnych, których wdrożenie w każdym przypadku będzie zależało od wyników analiz wykonalności i efektywności kosztowej, a także ryzyk związanych z jego realizacją – poinformowała też firma.

Energa zastrzegła, że nie można wykluczyć iż jedynie niektóre z tych inwestycji, lub wręcz żadne nie zostaną zrealizowane.

W połowie lipca Energa prezentowała swoją strategię na lata 2013-2021.

Wówczas przewidywano wydatki na ok. 21 mld zł z ok. 12,5 mld zł przeznaczonych na inwestycje w segmencie dystrybucji.

Energa przewidywała wtedy zwiększenie mocy przyłączeniowej OZE do wartości 6 GW z obecnego poziomu 1,6 GW.

Według aktualizacji, wśród celów finansowych spółki jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie do 2,5x oraz utrzymanie ratingów kredytowych na poziomie inwestycyjnym i ograniczenie wysokości nakładów na indywidualne projekty do wartości nieprzekraczającej rocznej EBITDA grupy

W 2012 roku EBITDA grupy Energa wzrosła o 7 proc. do 1,6 mld zł, a w I półroczu 2013 wyniosła 1,1 mld zł (o 6 proc. więcej rdr.).

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here