Energa chce rozwijać elektromobilność w Toruniu


Energa podpisała list intencyjny zwładzami Torunia, poświęcony współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności naterenie miasta. Zawarte 7 lipca partnerstwo ma szansę na stałe zmienić sposóbfunkcjonowania toruńskiego transportu publicznego.

Zgodnie z założeniami listu intencyjnego, podpisanegoprzez Alicję Barbarę Klimiuk, wiceprezes zarządu Energa SA, oraz MichałaZaleskiego, prezydenta miasta Torunia, planowana współpraca ma na celustworzenie programu rozwoju elektromobilności w mieście. Polegać ma narozbudowie elektrycznych form publicznego transportu zbiorowego – wszczególności w ramach programu „E-bus”.

– Grupa Energa oferuje jednostkomsamorządowym, które stoją przed wyzwaniem wprowadzenia na swoich ulicachtransportu niskoemisyjnego, kompleksową współpracę w zakresie opracowania,wdrożenia i realizacji programu elektromobilności. Toruń to pierwsze poTrójmieście miasto, z którym Energa planuje podjąć inicjatywę współpracy wzakresie elektromobilności oraz propagować rozwój transportu publicznegozasilanego energią elektryczną. Dzięki ekspansji elektromobilności mieszkańcyTorunia poznają zalety komunikacji miejskiej opartej na pojazdachelektrycznych, które podczas jazdy emitują znacznie mniej szkodliwych związkówchemicznych do atmosfery, przez co wpływają pozytywnie na jakości powietrza waglomeracjach. Ponadto, pojazdy takie są znacznie cichsze od swoich spalinowychodpowiedników. Energa wspólnie z miastem Toruń planuje szeroką promocjęmobilności elektrycznej, co nie tylko wpłynie na rozwój tego wciąż jeszcze zamałego w Polsce rynku, ale będzie miało przede wszystkim wymierne korzyści dlaśrodowiska – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk,wiceprezes ds. operacyjnych Energa SA.

To tylko jedna z ofert współpracy, które wprzyszłości Energa skieruje do samorządów lokalnych. Przygotowywane są teżoferty uruchamiania komunikacji samochodowej pomiędzy jednostkami administracjii podległymi im podmiotami w oparciu o flotę aut elektrycznych. Pod uwagębierze się też stworzenie w przyszłości systemu e-carsharingu oraz wprowadzeniewsparcia dla rozwoju elektrycznych taksówek i ekspansji komercyjnejinfrastruktury ładowania dla przedsiębiorstw.

– Rozwój elektromobilności w Polsce będziemiał wpływ na rynek energii elektrycznej oraz na podmioty na nim operujące, wtym dostarczające i sprzedające prąd elektryczny. Pojawi się rynek nowychodbiorców energii, czyli pojazdy napędzane prądem, dzięki czemu wzrośnie popytna energię elektryczną. Ministerstwo Energii ocenia, że milion autelektrycznych w Polsce wykreuje dodatkowy popyt na energię elektryczną. GrupaEnerga chce od początku uczestniczyć w powstawaniu tego rynku, aby móc gokreować i przygotować się do wyzwań stawianych przez przyszłych odbiorców.Współpraca z gminami realizującymi Program E-bus, takimi jak miasto Toruń, jestnajlepszą drogą do osiągniecia tego celu i rozwoju elektromobilności w Polsce –podkreśla Jarosław Wittstock, wiceprezeszarządu spółki Energa Obrót.

Władze miasta są zainteresowane rozwojem wToruniu transportu publicznego opartego na autobusach elektrycznych oraz stworzeniempunktów ładowania pojazdów.

– Elektomobilność to jeden z priorytetów dlarozwijających się polskich miast. Obserwujemy coraz większe zainteresowanierynkiem elektromobilności, w zakresie szerokorozumianego transportu miejskiegoczy infrastruktury przyjaznej dla e-mobilności. Toruń chce stawić czoławyzwaniom, jakie w przyszłości rodzić będzie miejski ruch drogowy. Torunianieoczekują podobnych inwestycji w naszym mieście, stąd decyzja o współpracy zEnergą, firmą mającą w tym obszarze doświadczenie. Jestem przekonany, żewspólnie wypracujemy najlepszy dla Torunia model popularyzacjielektromobilności w naszym mieście. Upowszechnianie pojazdów elektrycznych mana celu nie tylko ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście, ale przyczynisię również do redukcji hałasu i wpłynie pozytywnie na poprawę jakościpowietrza a tym samym życia mieszkańców – powiedział MichałZaleski, prezydent miasta Torunia.

Realizowany w Toruniu projekt planowany jestkilkuetapowo. Wpierw władze miasta i jednostki odpowiedzialne za transportpubliczny we współpracy z ekspertami Energi przystąpiłyby do opracowaniaramowego planu rozwoju elektromobilności w Toruniu. Obejmowałby wnikliwąanalizę transportu publicznego w mieście, zwłaszcza rozkładu jazdy i obciążenialinii autobusowych wskazanych do obsługi przez e-autobusy. Wyniki analizypozwoliłyby następnie na stworzenie optymalnego planu rozmieszczeniainfrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – zarówno publicznych, jak iprywatnych. Jej budowa poprzedzona zostałaby szczegółowym studium wykonalności,uwzględniającym wszystkie niezbędne czynniki.

 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here