Energa: 800 mln zł na inwestycje w sieci


Grupa Energa pozyskała kolejne atrakcyjne źródło finansowania inwestycji w sieci dystrybucyjne. 800 mln zł od Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju (EBOiR) pomogą spółce Energa-Operator m.in. w uruchomieniu zaawansowanego systemu pomiarowego, będącego częścią wdrażanych już w Grupie nowoczesnych inteligentnych rozwiązań sieciowych.

Wsparcie, jakiego udziela EBOiR należącej do Grupy Energa spółce Energa-Operator, to ważny krok w modernizacji krajowej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Inwestycje sfinansowane środkami uzyskanymi dzięki długoterminowej pożyczce w głównej mierze przyczynić się mają do zwiększenia wydajności sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez Energa-Operator SA. Spółka jest krajowym liderem we wdrażaniu inteligentnych sieci dystrybucyjnych. Jako pierwsza w Polsce prowadzi na szeroką skalę program instalacji „inteligentnych liczników” (AMI) oraz budowy sieci inteligentnych (Smart Grid).

Połowa kwoty przyznanej Grupie Energa, tj. 400 mln zł (97,5 mln euro) pochodzić będzie od EBOiR, pozostałą część pożyczki Energa uzyska ze środków uzyskanych od konsorcjum PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego.

Całkowity koszt programu inwestycyjnego w rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej Energa-Operator realizowanego w latach 2012-2015 wynosi ok. 5,2 mld zł.

– To ważna transakcja dla Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju, Grupa Energa to nasz istotny partner – powiedziała Nandita Parshad, dyrektor Dapartamentu Energetyki w EBOiR. – Ambitny program inwestycyjny realizowany przez należącą do Grupy Energa spółkę Energa-Operator korzystnie i znacząco wpływa na zwiększanie niezawodności dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.

– Kolejne finansowanie udzielone Grupie Energa przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju odbieramy jako wyraz zaufania i pozytywnej oceny realizowanej przez nas strategii inwestycyjnej, która główne założenia opierają się o zasadę umiarkowanego poziomu zadłużenia oraz niskiego ryzyka – mówi Mirosław Bieliński, prezes zarządu Energa SA.

fot. ifreak/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here