Enea wyprodukowała w III kw. 2013 roku o 3,9 proc. więcej energii z OZE

Grupa energetyczna Enea zwiększyła w III kwartale 2013 roku produkcję energii elektrycznej z OZE o 3,9 proc. rdr. do 227 GWh wobec 219 GWh – poinformowała spółka.

Enea podała, że wzrost wolumenu produkcji energii z OZE jest głównie pochodną wyższej generacji ze spalania ‘czystej’ biomasy – wzrost o 119 proc. rdr., do 64 GWh z 29 GWh.

Z kolei spadek, wynika głównie z obniżenia produkcji ze współspalania biomasy, która spadła o 14,4 proc. do 110 GWh z 128 GWh przed rokiem.

W III kwartale, Enea wyprodukowała też mniej energii z wody – 27 GWh (spadek o 17,7 proc.), 25 GWh z wiatru (spadek o 11,0 proc.). Natomiast 2 GWh energii w tym okresie pochodziło z biogazowni (wzrost o 133,3 proc.).

W III kwartale łączna produkcja energii netto w grupie Enea wzrosła o 2,4 proc. do 3011 GWh z 2940 GWh przed rokiem. Produkcja ze źródeł konwencjonalnych wyniosła w tym okresie odpowiednio: 2784 GWh i 2722 GWh – wzrost o 2,3 proc. rdr.

W segmencie obrotu, wolumen sprzedaży energii odbiorcom końcowym w III kwartale 2013 spadł o 9,9 proc. rdr. do 3167 GWh. W segmencie dystrybucji, wolumen energii wzrósł o 1,6 proc. rdr. do 4205 GWh.

Oprócz energii elektrycznej, w III kwartale 2013 grupa Enea wyprodukowała 0,58 mln GJ ciepła brutto, co oznacza wzrost o 15,5 proc.

Marcin Zaremba

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here