Enea wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów


Enea złożyła 28 października oświadczenia o wypowiedzeniuoraz o odstąpieniu od długoterminowych umów na zakup zielonychcertyfikatów. Szacowana całkowita wartość zobowiązań umownychEnea wynosiła około 1.187 mln zł netto.

 

Umowy, które Enea wypowiedziała producentom energiiz OZE, zostały zawarte w latach 2006-2014 i dotyczą następującychpodmiotów: Farma Wiatrowa Krzęcin sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie; Megawind Polska sp. z o.o. z siedzibąw Szczecinie; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.z siedzibą w Bełchatowie; PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibąw Warszawie; PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie; “PSW” sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie; in.ventus sp. z o.o. EW Śniatowo sp.k. z siedzibąw Poznaniu; Golice Wind Farm sp. z o.o. z siedzibąw Warszawie.

 

Jak informuje Enea, umowy mają ulec rozwiązaniu codo zasady do końca listopada 2016 r. Dokładna data rozwiązaniaposzczególnych umów jest uwarunkowana zapisami kontraktowymi.

 

„Przyczyną wypowiedzenia/odstąpieniaod poszczególnych umów przez spółkę było wyczerpanie możliwościprzywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stronwywołanych zmianami prawa” – czytamy w komunikacie prasowym. Enea chce dziękitemu uniknąć straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkowązielonych certyfikatów. Szacowana całkowita wartość zobowiązań umownychEnea wynosiła około 1.187 mln zł netto.

 

„Zmiany prawa, do których doszło po dniuzawarcia wymienionych umów, spowodowały obiektywny brak możliwości sporządzeniawiarygodnych modeli prognozujących kształtowanie się cen zielonych certyfikatów”– informuje spółka.

 

Enea nie jest pierwszą spółką skarbu państwa, którazdecydowała się na wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonychcertyfikatów z OZE. W marcu ubiegłego roku Polska Energia – Pierwsza KompaniaHandlowa, spółka z grupy Tauron, zrobiła to samo wobec producentów energii zwiatru – grupy Enerco/Invenergy, Polenergii i spółki in.ventus. Koncernprzekonywał, że wypowiedzenie umów to efekt spadających rynkowych cen zielonychcertyfikatów wywołanych zmianami prawa, przy czym w chwili podpisywaniakontraktów spółka PE PKH zapewniła sobie zakup praw majątkowych po cenachistotnie niższych od rynkowych. Od tego czasu w tej sprawie toczą się procesysądowe, a konflikt Tauron vs. inwestorzy wiatrowi odbił się echem również zagranicą. O postępowaniu spółki zależnej Taurona pisał m.in. „Financial Times”czy „FrankfurterAllgemeine Zeitung”. W sprawę zaangażowali się takżeprzedstawiciele władz państw, z których pochodzi część inwestorów – m.in.ambasada i ministerstwo gospodarki Niemiec oraz kongresmeni USA.

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here