Enea przygotowuje się do inwestycji w „czyste technologie węglowe”


Ukończenie prac nad strategią jest jednymz priorytetów Enei na najbliższe tygodnie. Spółka weryfikuje różne metodypozyskiwania energii z węgla, łącznie z inwestycjami w tzw. czystetechnologie węglowe, które mają zwiększyć efektywność krajowej energetykii jednocześnie zmniejszyć obciążenie dla środowiska. W I półroczumimo trudnego rynku Grupa Enea zwiększyła przychody o jedną piątą, a zysknetto – o blisko 13 proc. Dobre wyniki osiągnęła również należąca do grupyod ponad pół roku LW Bogdanka.

 

– Głównymi priorytetami na najbliższemiesiące są ciągła dbałość o koszty, czyli operacyjna efektywność,zakończenie prac nad strategią, aktywna i konstruktywna współpracaz wykonawcą bloku nr 11 [w Elektrowni Kozienice – red.]oraz przygotowanie się do nowych inwestycji, jakie czekają grupę –mówi agencji Newseria Mirosław Kowalik, prezes Enei.

 

W ciągu kilku tygodni Grupa Enea planujeprzedstawić zaktualizowaną strategię, która ma jej pomóc w dostosowaniusię do wymagającego otoczenia rynkowego. Przedstawiciele grupy podkreślają, żedokument ten uwzględnia również wyzwania stojącego przed całą krajowąenergetyką, w tym inwestycje w czyste technologie węglowe. Ze względuna to, że węgiel pozostanie dominującym surowcem w miksie energetycznymPolski, spółka weryfikuje różne metody pozyskiwania z niego energii.

 

W I półroczu Enea obniżyła koszty o 202 mlnzł. Plan na cały rok to 362 mln zł oszczędności. To kwota o 10 mln większaniż przed rokiem. Jak podkreśla Kowalik, dbałość o koszty dotyczy każdegosegmentu, co miało przełożenie na wyniki finansowe.

 

– Wyniki za I półrocze są dobre, zgodnez oczekiwaniami. Budujemy potencjał rozwojowy firmy. Mamy więcejprzychodów rok do roku. W trzech głównych sektorach – wydobycie, wytwarzaniei dystrybucja – osiągnęliśmy lepsze wyniki niż rok temu. To nas mobilizuje– podkreśla Kowalik.

 

Pierwsze sześć miesięcy roku przyniosły prawie5,6 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, czyli o ponad jedną piątą więcejniż rok wcześniej. Zysk netto ukształtował się na poziomie 471 mln zł, czylio 12,7 proc. wyższym niż w I połowie 2015. Skonsolidowana EBITDAwzrosła o blisko 35 proc., a najbardziej dynamiczny wzrost nastąpiłw obszarze wytwarzania.

 

– Sprzedaliśmy więcej energii, z dobrąmarżą i to pomimo trudnego rynku, czyli mamy lepszą efektywność w tymzakresie. Nasza oferta jest konkurencyjna. Mamy więcej wnioskówprzyłączeniowych. Praktycznie w całym łańcuchu dostaw poprawiamy wynikioraz efektywność działania – zapewnia prezes Enei.

 

Wzrosło zarówno wytwarzanie energii (o 3,6 proc.rdr.), dystrybucja (o 6 proc. rdr.), jak i sprzedaż końcowa (o 6,7 proc.dla energii elektrycznej i paliwa gazowego).

 

– W wydobyciu także poprawiamy efektywność.Chodzi o Bogdankę, która jest firmą autonomiczną notowaną na giełdzie.Skupiamy się na dalszej integracji w ramach grupy i poprawieefektywności kosztowej – zapowiada Mirosław Kowalik.

 

Enea przejęła LW Bogdanka pod koniec 2015 roku. WI połowie tego roku węglowa spółka wydobyła 4,3 mln ton, a sprzedała 4,4 mln.Całoroczną sprzedaż ocenia na 8,5–9 mlnton. Przychody w I półroczu ukształtowały się na poziomie blisko 850 mlnzł, a zysk netto – ok. 75 mln zł. To wynik porównywalny do wyników sprzed roku,jednak zarząd ocenia je jako dobre ze względu na niskie ceny węglai utrzymującą się nadpodaż.  

 

II półrocze dla Enei upłynie pod znakiemkontynuacji prowadzonych inwestycji i przygotowywania się do nowych.

 

– Ciągle inwestujemy w urządzeniasłużące ochronie środowiska. Jeśli mówimy o wytwarzaniu, to dostosowujemynasze urządzenia do wymogów środowiskowych, tak by one mogły pracowaćprzez następne kilka, a nawet kilkanaście lat. Ciągle modernizujemy nasząsieć dystrybucyjną, by poprawić wskaźniki jej dyspozycyjności, tak by klientmiał nieprzerwany dostęp do bezpiecznej energii – wymienia Kowalik. – Realizujemypróg tymczasowy na Wiśle, by zabezpieczyć produkcję z ElektrowniKozienice.

 

Budowa bloku nr 11 w Kozienicach ma sięzakończyć – zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem – w połowie grudnia2017 roku. Inwestycja jest zaawansowana w 88 proc.

 

 

Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here