Enea planuje w strategii do 2020 roku dodatkowych ok. 500 MWe w OZE

Grupa energetyczna Enea w przyjętej strategii korporacyjnej na lata 2014-2020 planuje uruchomienie w tym okresie ok. 500 MWe w odnawialnych źródłach energii (OZE) – poinformowała firma po zatwierdzeniu dokumentu przez radę nadzorczą.

– Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. (zakończenie budowy bloku nr 11 w Kozienicach) oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych, przy czym wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych, w tym możliwość wykorzystania biomasy lub RDF / pre-RDF, będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć – podała spółka. Enea zapowiada też inwestycje w dystrybucji energii.

Organiczny rozwój grupy ma być wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych.

Na koniec 2012 roku Grupa Enea miała 3.178 MW mocy. W skład OZE w grupie Enea wchodziły wtedy następujące podmioty: Elektrownia biogazowa w Liszkowie (2,12 MW), Elektrownie Wodne – 63,6 MW (w tym Farma Wiatrowa w Darżynie 6 MW), FW w Bardach (50 MW).

Pod koniec sierpnia 2013, w raporcie za I półrocze, Enea podawała że posiada też biogazownię w Gorzesławiu o mocy 1,6 MW znajdującą się w fazie rozruchu.

– Realizacja zaplanowanych przez Grupę Kapitałową Enea inwestycji w latach 2014-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości 20 mld zł.

Spółka przewiduje wydatkowanie na rozwój obszaru wytwarzania i dystrybucji w tzw. wielkości podstawowej – 11,8 mld zł (ceny roku 2013, bez kosztów finansowania) oraz dodatkowe nakłady obejmujące rozwój OZE, kogeneracji i sieci ciepłowniczych, tj. 7,7 mld zł.

– Planowane nakłady inwestycyjne zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego – podsumowuje Enea.

 

Marcin Zaremba

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here