Enea osiągnęła w 2014 r. zysk netto 909 mln zł i zredukowała koszty


Enea zredukowała swoje koszty o 252 mln zł i po raz kolejny notuje dobre wyniki finansowe – informuje zarząd spółki. Skonsolidowany wynik EBITDA w 2014 r. wzrósł o 14,8 proc. rdr. do poziomu 1.915 mln zł, a zysk netto po wzroście o 25,8 proc. rdr. ukształtował się na poziomie 909 mln zł.

Miniony rok był okresem reorganizacji struktur Grupy Enea i wprowadzenia nowego ładu korporacyjnego. Dzięki tym zmianom, Grupa była w stanie zbudować przewagi konkurencyjne na trudnym rynku energii. Nowa struktura zapewnia szybsze reagowanie na potrzeby Klientów i ułatwia zarządzanie. Jakość Obsługi Klientów oraz relacje z nimi są teraz wspierane przez SKOK (Systemy Kompleksowej Obsługi Klienta) – informuje spółka.

Jednym ze skutków zmian jest także nowa strategia i architektura marki Enea. Grupa odświeżyła swoje logo, używa obecnie dwóch kolorów: białego i granatowego. Kluczowe spółki Grupy, które miały inne nazwy, używają już wspólnej. Są to: Enea Oświetlenie (d. Eneos), Enea Pomiary (d. Energomiar), Enea Logistyka (d. BHU) i Enea Serwis (d. Energobud Leszno). Wszystkie spółki Grupy, z wyjątkiem dystrybucyjnej, używają tego samego logotypu. Ponadto Enea używa dwóch odrębnych znaków graficznych dla swojej fundacji korporacyjnej i autoryzowanych partnerów handlowych.

W 2014 r. Grupa Enea wydała na inwestycje ponad 2,7 mld zł, czyli o 25,3 proc. więcej niż w 2013 r. Równocześnie utrzymała wskaźnik dług netto/EBITDA na niskim poziomie 0,5. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom organizacyjnym Grupa buduje optymalny portfel inwestycyjny.

– Nasza pozycja finansowa jest stabilna, wsparta znaczną ilością środków pieniężnych. Jesteśmy solidnie przygotowani do finansowania strategicznych projektów inwestycyjnych, zabezpieczyliśmy korzystne warunki finansowania inwestycji w kolejnych latach. W lutym br. z sukcesem przeprowadziliśmy emisję pierwszej serii obligacji o wartości 1 mld zł. Obserwowaliśmy duże zainteresowanie inwestorów. Ostatecznie emisję objęło 21 podmiotów – banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli – zaznaczyła Dalida Gepfert, wiceprezes ds. finansowych.

Najważniejsza inwestycja, czyli budowa nowego bloku w Elektrowni Kozienice jest realizowana bardzo sprawnie i bez żadnych opóźnień – zapewnia spółka. Na koniec 2014 r. stan zaawansowania prac budowlanych przy bloku nr 11 wynosił ok. 50 proc.

– W 2015 r. planujemy zainwestować blisko 3,6 mld zł. Wzrosty dotyczą wszystkich obszarów działalności. W segmencie wytwarzania najważniejsze wydatki są związane z budową bloku nr 11 oraz akwizycjami w sektorze farm wiatrowych. W obszarze dystrybucji przeznaczymy środki na modernizację istniejącej infrastruktury oraz przyłączenia nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej – poinformował Paweł Orlof, wiceprezes ds. korporacyjnych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wzrosły w 2014 r. o 7,7 proc. rdr. do 9.855 mln zł. Wyniki EBITDA wyniósł 1.915 mln zł i był o 14,8 proc. lepszy od zanotowanego przed rokiem. Zysk netto po wzroście o 25,8 proc. rdr. ukształtował się na poziomie 909 mln zł.

Czynniki, które pozytywnie wpłynęły na zrealizowane w 2014 r. wyniki to m.in.: niższa średnia cena zakupu energii na potrzeby sprzedaży; wyższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w segmencie obrotu o 3.123 GWh; realizacja programu oszczędnościowego; rozpoznanie przychodów z tytułu rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych.

W 2014 r. najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie dystrybucji i wyniosła 1.159 mln zł – wzrost o 24,2 proc. rdr. Segment wytwarzania odnotował wynik EBITDA o 26,6 proc. wyższy niż przed rokiem kształtujący się na poziomie 708 mln zł. Silna konkurencja na rynku sprawiła, że wynik EBITDA w segmencie obrotu wyniósł 106 mln zł.

W samym IV kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży netto Grupy Enea wyniosły 2.628 mln zł i wzrosły o 11,2 proc. Wynik EBITDA wzrósł o 45,9 proc. do 399 mln zł, a zysk netto o 19,6 proc. do 73 mln zł.

Redakcja reo.pl

fot. Enea

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here