Enea Operator skróciła przerwy w dostawach energii elektrycznej

O prawie 40 proc. spółka Enea Operator skróciła czas trwania przerw awaryjnych w dostawach energii elektrycznej do klientów. W ubiegłym roku nieplanowane przerwy w dostawach energii do mieszkańców województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego były krótsze o ponad 134 minuty. Enea poprawiła także wskaźnik częstotliwości występowania nieplanowanych przerw z 4,18 w roku 2013 do 3,21 uzyskany w ubiegłym roku.

– (…) Od kilku lat inwestujemy blisko 1 mld zł rocznie w modernizację, rozbudowę i budowę nowej infrastruktury energetycznej. Dwa lata temu zaczęliśmy jeszcze bardziej intensywne prace nad poprawą wskaźników przerw a w ubiegłym roku przyjęliśmy w spółce specjalny, kompleksowy program poprawy wskaźników SAIDI i SAIF – powiedział Michał Jarczyński, prezes Enea Operator.

Jak zapewniają przedstawiciele Enea Operator, spółka wprowadza w życie wiele projektów, których celem jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii. To między innymi: opracowanie długofalowej koncepcji rozwoju sieci średniego napięcia, rozszerzenie zakresu realizacji prac pod napięciem, w tym na poziom średniego napięcia, standaryzacja zarządzania procesem wycinki w pasach linii, co w większym stopniu ogranicza awarie spowodowane przez spadające drzewa i konary, kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci średniego napięcia, co pozwala na zdalne i precyzyjne wydzielanie miejsc awarii, a w konsekwencji ograniczenie liczby klientów pozbawionych dostaw prądu do koniecznego minimum, a także modernizacja i budowa nowych sieci SN w technologii linii z przewodami niepełnoizolowanymi lub w uzasadnionych przypadkach w technologii linii kablowych, itp.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here