ENEA konsekwentnie inwestuje w OZE

Zainstalowane moce wytwórcze Grupy ENEA wynoszą dziś 2939 MW. 57 MW pochodzi z elektrowni wodnych, 2,2 MW uzyskiwana jest w biogazowi w Liszkowie. Udział energetyki odnawialnej liczony wielkością mocy wynosi więc około 2%. Taki też jest udział energii pochodzącej z ekologicznych źródeł w produkcji ogółem.

Ten wynik w dużej mierze jest rezultatem produkcji energii we współspalaniu. W ciągu trzech kwartałów 2010 roku Elektrownia Kozienice wyprodukowała ok. 9,2 mln MWh energii elektrycznej, z tego we współspalaniu ok. 0,2 MWh. W tym samym okresie produkcja energii w elektrowniach wodnych wyniosła ok. 0,1 MWh, w biogazowi w Liszkowie ok. 5,7 tys. MWh.

Mimo tak dużego udziału energii pochodzącej ze współspalania, Grupa ENEA jako swoje podstawowe kierunki rozwoju OZE wymienia projekty wiatrowe i biogazownie. Plan zakłada uruchomienie do 2020 roku elektrowni wiatrowych o mocy 250-300 MW i biogazowi o mocy 40-60 MW. Intensywne prace trwają zwłaszcza nad projektami wiatrowymi. Jeszcze w tym roku Spółka zamierza uruchomić farmę wiatrową. Grupa stawia również na pozyskiwanie i akwizycję projektów już istniejących. W tym roku kontynuowana jest także budowa bloku kogeneracyjnego na biomasę w Pile.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here