Elektrownia biogazowa umożliwi Bułgarii większą niezależność energetyczną


Niedaleko miejscowości Stroewo w obwodzie Płowdiw powstaje nowoczesna elektrownia na biomasę, zasilana silnikami gazowymi GE Jenbacher. Nowa siłownia zmniejszy zależność Bułgarii od importu gazu ziemnego.

5-megawatowa elektrownia w Karłowie wyposażona zostanie w elastyczne paliwowo i wysokosprawne silniki GE Jenbacher, które wyprodukują energią elektryczną dla 2000 gospodarstw domowych. Jedna jednostka J612 i dwie jednostki J620 opalane będą biogazem powstałym w wyniku gazyfikacji słomy i zrębków drzewnych. Co do zasady, gazyfikacja odpadów organicznych tego rodzaju jest mało opłacalna ekonomicznie. Jednak dzięki zintegrowaniu sprawdzonych silników GE Jenbacher z technologią gazyfikacji biomasy firmy EQTEC Iberia, produkcja energii elektrycznej w nowej elektrowni odbywać się będzie w sposób niskoemisyjny, wysokosprawny i tani.

– Polska dąży do niezależności energetycznej i lepszego miksu energetycznego, a inwestycja w bułgarskim Stroewie pokazuje, że technologie GE mogą przekształcić odpady – zgazowaną biomasę – właśnie w energię. Bułgarskie przedsięwzięcie jest też dobrym wzorem dla innych firm, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i wydajność. Ponadto, poprzez znaczący wzrost produkcji bioenergii z surowców rolnych, leśnych i odpadów, biomasa stworzy krajom Europy Środkowo-Wschodniej ogromne szanse w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony, rozwiązanie to zapewni dodatkowy dochód dla rolników i przyniesie nowe możliwości rozwoju gospodarczego dla obszarów wiejskich, zwłaszcza w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce i w Rumunii, które to kraje posiadają silny sektor rolny – powiedziała Beata Stelmach, prezes GE na Polskę i kraje bałtyckie.

 

Elektrownię wybuduje EQTEC Iberia, część holdingu Ebioss Energy AD. Finalizację budowy przewidziane jest na koniec 2014 roku. Jest to najnowszy projekt Ebioss, w którym firma wykorzystała technologię gazyfikacji biomasy zintegrowanej z układem kogeneracyjnym (Integrated Biomass Gasification Cogeneration Power Plant, IBGPP). Dzięki zastosowaniu technologii IBGPP, kraje mogą ograniczyć import i czerpać większą ilość energii ze źródeł odnawialnych. Do roku 2020 udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Bułgarii ma wzrosnąć do poziomu 16 proc. Dzisiaj przeszło 70 proc. zapotrzebowania kraju na energię pokrywane jest przez gaz i ropę pochodzące z importu.

– Gazyfikacja biomasy, w tym wypadku słomy i zrębków drzewnych, jest skomplikowanym procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy. Aby zwiększyć wydajność i opłacalność całego procesu, Ebioss i GE ściśle współpracowały nad zintegrowaniem generatorów GE z technologią gazyfikacji EQTEC – powiedział Luis Sanchez, dyrektor wykonawczy EBIOSS. – W efekcie sprawność elektryczna technologii IBGPP jest dużo wyższa niż w przypadku obiegów cieplnych stosowanych w elektrowniach o podobnej mocy. Dla porównania, siłownia przetwarzająca biomasę na elektryczność w oparciu o obieg Rankine’a oferuje sprawność elektryczną rzędu 18-20 proc. Tymczasem wykorzystanie silników GE Jenbacher pozwala na uzyskanie sprawności elektrycznej na poziomie około 28 proc. i sprawności kogeneracji rzędu 70 proc. Zastosowanie technologii IBGPP uzupełnionej o silniki gazowe GE pozwoli Bułgarii i innym krajom zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i zdywersyfikować źródła dostaw energii.

Biogaz jest odnawialnym i tanim źródłem energii produkowanym w miejscu jego wykorzystania. Pozwala to ograniczyć straty przesyłowe, a także rozwiązać problem odpadów, gdyż szczątki organiczne wykorzystane zostają jako paliwo. Zastosowanie technologii gazyfikacji EQTEC pozwala produkować parę i gorącą wodę bez spadku mocy wyjściowej, zatem sprawność ogólna siłowni jest dużo wyższa, gdy pracuje ona w układzie kogeneracyjnym, na przykład dostarczając ciepło dla miejskich sieci ciepłowniczych.

– Zastosowanie biogazu jako paliwa dla elektrowni tego typu nie jest jeszcze zbyt rozpowszechnione i stanowi innowacyjne rozwiązanie, które może pomóc Bułgarii i innym krajom w dywersyfikacji ich miksu energetycznego. Trzeba jednak pamiętać, że wykorzystanie biogazu wiąże się z dużymi wyzwaniami, gdyż nie może on zawierać zanieczyszczeń mogących uszkodzić silniki. Kluczowy jest wybór właściwych rozwiązań i dlatego wybraliśmy technologię gazyfikacji EQTEC, która gwarantuje wyprodukowanie czystszego biogazu – powiedział Leon van Vurren, kierujący sprzedażą silników Jenbacher w dziale GE Distributed Power. – GE ze swej strony dysponuje w odpowiednią technologią w obszarze produkcji energii. Elastyczność paliwowa i poziom sprawności silników GE Jenbacher pozwala na wydajne spalanie nawet tak nietypowego paliwa jak biogaz.

Początki współpracy EQTEC i GE sięgają 2008 roku. Firmy wybudowały wówczas elektrownię kogeneracyjną dla destylarni firmy MOSTOS, VINOS Y ALCOHOLES, SA (MOVIALSA), mieszczącej się w miejscowości Campo de Criptana w regionie La Mancha (Hiszpania). Gaz powstaje tam z odpadów powstałych po produkcji oliwy z oliwek. Elektrownia wykorzystuje trzy silniki Jenbacher J620 i produkuje dla destylarni 5,9 MW elektryczności, 5600 kg/h pary nasyconej pod ciśnieniem 6 barów i 159 m3/h gorącej wody o temperaturze 90°C. Sprawność ogólna siłowni sytuuje się na poziomie 63,8 proc.

Opalane biogazem silniki Jenbacher J612 i J620 posiadają certyfikat ecomagination. Aby go uzyskać, produkty i usługi muszą charakteryzować się zarówno wysoką wydajnością ekonomiczną, jak i troską o środowisko. Celem inicjatywy ecomagination jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na maksymalne wykorzystanie zasobów i zwiększenie wydajności. W eksploatacji jest dziś 100 silników gazowych Jenbacher opalanych biogazem powstałym w procesie zgazowania odpadów i biomasy. Ich łączna moc wynosi około 100 MW.

 

Redakcja reo.pl

for. GE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here