Ekologiczny transport i oświetlenie – nowe programy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji


Minister Środowiska Marcin Korolec i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka przedstawili założenia dwóch nowych – prowadzonych przez Fundusz – programów finansowych SOWA i GAZELA. To kolejna propozycja dla samorządów i przedsiębiorców zainteresowanych nowoczesnymi, proekologicznymi technologiami – oszczędnymi i polepszającymi warunki życia mieszkańców.

Na energooszczędne oświetlenie uliczne w ramach programu SOWA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy łącznie 386 mln zł. Kolejne 80 mln zł zostanie przeznaczone na szeroki wachlarz działań wspierających rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego, w ramach programu GAZELA. Oferta obejmuje zarówno inwestycje w zakup i modernizację taboru transportowego, jak i infrastrukturę, szkolenia oraz systemy zarządzania transportem miejskim.

Nowe programy będą realizowane w ramach tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), co oznacza, że oprócz środków NFOŚiGW, współfinansowane będą z pieniędzy zgromadzonych na rachunku klimatycznym. W tym przypadku środki te pochodzą ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2 rządowi Hiszpanii. Umowa podpisana w październiku br. z rządem Hiszpanii, była dziesiątą polską transakcją sprzedaży praw do emisji. Łączny przychód uzyskany przez Polskę do dziś w ramach tych transakcji to blisko 780 mln zł.

SOWA i GAZELA to, odpowiednio, szósty i siódmy program GIS opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od 2009 roku pełni rolę Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji. Oba programy zostaną uruchomione na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.

SOWA dofinansuje efektywne energetycznie oświetlenie uliczne

Celem programu SOWA jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego z sektora energetycznego o 50 tys. ton rocznie poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.

Budżet programu wyniesie 386 mln zł, z czego 160 mln zł przeznaczonych będzie na dotacje (maks. 15 mln zł na pokrycie do 45 proc. kosztów kwalifikowanych), a 196 mln zł na pożyczki (maks. 18,3 mln zł, na pokrycie dalszych 55 proc. kosztów). Okres pożyczki może wynosić do 10 lat z karencją spłat wynoszącą 1,5 roku od momentu zakończenia inwestycji.

Beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

GAZELA – dotacje na ekologiczny transport

Celem programu GAZELA jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (docelowo o 828 ton rocznie) poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim. Można to osiągnąć zarówno przez stosowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych silników w pojazdach transportu publicznego, jak i przez stosowanie zachęt dla mieszkańców miast do rezygnowania z podróżowania samochodami na rzecz transportu zbiorowego (buspasy) lub rowerowego (drogi dla rowerów).

Budżet programu GAZELA wyniesie 80 mln zł. Formą dofinansowania będzie dotacja na pokrycie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej w przypadku przedsiębiorstw.

Beneficjentami mogą zostać gminy miejskie, spółki komunalne lub inne podmioty wykonujące zadania gmin miejskich związane z lokalnym transportem zbiorowym np. spółki przewozowe.

Oba programy zaplanowano na lata 2013-2015. Ogłoszenie naboru wniosków nastąpi pod koniec bieżącego roku.

 

Redakcja reo.pl

żródło: MŚ

Oba programy zaplanowano na lata 2013-2015, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here