Ekolodzy protestują przeciwko Elektrowni Północ

Organizacje ekologiczne składają wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy Elektrowni Północ – największej planowanej elektrowni węglowej w Europie. Zdaniem ekologów zawiera ona rażące błędy i zagraża najcenniejszym gatunkom ryb występujących w dolnym biegu Wisły.

Fundacja ClientEarth Polska, lokalna organizacja Eko-Kociewie, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace oraz Fundacja WWF Polska zwróciły się 26 sierpnia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni Północ o mocy 2 GW w miejscowości Rajkowy koło Pelplina. Skutkować ona będzie zagrożeniem dla najcenniejszych gatunków ryb występujących w dolnym biegu Wisły.

„Decyzja jest w oczywisty sposób niezgodna z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 4 października 2002. Rozporządzenie wyraźnie precyzuje, że zrzut ścieków nie może podnieść temperatury wody o więcej niż 1,5 st. Celsjusza. Tymczasem na wniosek inwestora Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zgodziła się na przekroczenie tego progu o 0,5 st. C. Co więcej, zrzut ścieków nie może podnosić temperatury wody powyżej progu 21,5 st. C. Pomimo to, na wniosek inwestora, RDOŚ wyznaczył górną granicę temperatury na 26,5 st. C” – informują organizacje ekologiczne w komunikacie.

Tak rażące błędy mogą mieć istotne konsekwencje dla przyrody. – Ryby reagują na zmiany temperatury nawet znacznie niższe niż 0,5 st. C. W przypadku dolnej Wisły najbardziej narażone będą gatunki wędrowne: łosoś atlantycki, troć wędrowna, jesiotr ostronosy i minog rzeczny – ostrzega dr. inż Grzegorz Radtke, ichtiolog z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, autor ekspertyzy pokazującej wpływ elektrowni na przyrodę dolnej Wisły. – W przypadku długotrwałych upałów podniesienie temperatury wody o 0,5 st. C może wstrzymać migrację ryb i zwiększyć ich śmiertelność. A górna granica dopuszczona przez RDOŚ to już temperatura dla tych gatunków śmiertelna.

Na jeszcze inne zagrożenie zwraca uwagę dr. inż Przemysław Śmietana, naukowiec z Uniwersytetu Szczecińskiego, autor drugiej analizy. Według niego skumulowany wpływ elektrowni na przyrodę rzeki będzie większy niż zakłada inwestor.

Zasilana węglem kamiennym elektrownia Północ to największa planowana tego typu inwestycja w Europie. Ma zostać wybudowana w centrum wartościowych terenów rolniczych, a roczna emisja CO2 będzie wynosić 10 mln ton. Inwestorem jest spółka Kulczyk Investments. Zdaniem ekologów inwestycja już od etapu planowania obarczona jest poważnymi błędami – 15 września 2011 na wniosek ClientEarth minister środowiska uchylił pozwolenie zintegrowane dla inwestycji, a 14 lutego 2012 na wniosek organizacji ClientEarth i Eko–Kociewie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił pozwolenie na budowę. Szczegółowe dane dotyczące wpływu inwestycji na środowisko dostępne są na stronie: www.stopep.org.

 

Redakcja reo.pl

źródło: Koalicja Klimatyczna
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here