Ekolodzy apelują do ING: skończcie z finansowaniem węgla


Przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych wzięli udział wWalnym Zebraniu Akcjonariuszy Banku ING, które odbyło się 8 maja 2017 roku, bywezwać bank do uszczelnienia jego polityki klimatycznej i zaprzestaniafinansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu. 

W 2015 roku holenderskibank ING ogłosił, że kończy z finansowaniem nowych kopalni i elektrowni węglowychoraz nowych klientów, których przychody w ponad 50% pochodzą ze sprzedaży węglai/lub energii wyprodukowanej w efekcie jego spalania. Polityka ta ma jednakpoważną lukę: zakłada kontynuację współpracy ze starymi klientami orazumożliwia wspieranie węglowych spółek w sposób pośredni – poprzez udzielanie imkredytów i gwarantowanie obligacji.

ING finansuje spółki węglowemiędzy innymi w Polsce oraz Turcji. W Indonezji bank nie zrezygnował jeszcze zfinansowania projektowego. ING Bank Śląski udziela finansowania m.in. polskimspółkom PGE i ENEA. ENEA planuje wspólnie z ENERGĄ budowę elektrowni węglowejOstrołęka C o mocy 1000 MW. Działania PGE budzą szczególny niepokój: spółkabuduje ponad 2000 MWe nowych mocy węglowych oraz dąży do budowy 2 nowych kopalniodkrywkowych, co skutkowałoby spaleniem około 2 miliardów ton węgla brunatnego,uznawanego za jedno z najbrudniejszych i najbardziej emisyjnych paliw.

W kwietniu tego roku organizacjepozarządowe zwróciły się do ING Banku Śląskiego, by określić zakres stosowaniapolityki klimatycznej i środowiskowej Grupy ING przy ocenie transakcji finansowychprzez ING Bank Śląski. W odpowiedzi Prezes ING BŚ stwierdził, że Bank nie finansuje projektów związanych zwydobyciem i spalaniem węgla w celu produkcji energii elektrycznej.Podkreślił też, że wycofywanie się z wcześniej przyjętych zobowiązań nie jestzgodne z etyką ING.

– Przykład z Polski jasno pokazuje, że polityka klimatyczna ING jestdalece niewystarczająca, gdyż dotyczy tylko nowych klientów i zakłada kontynuacjęwspółpracy z firmami węglowymi. W ten sposób ING utrzymuje status quo:umożliwia rozwijanie projektów, które są niebezpieczne dla zdrowia ludzi,blokują rozwój czystej energetyki i są całkowicie sprzeczne z celemPorozumienia Paryskiego, jakim jest zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperaturydużo poniżej 2°C – komentuje Diana Maciąga, koordynatorka ds.klimatu ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.  

– Rok 2017 jest momentem, w którym nie ma już możliwościfunkcjonowanie banków na zasadzie biznes jak zwykle. ING złamie jedno zezobowiązań i musi wybrać które. Albo skończy finansowanie spółek węglowychpoprzez wygaszenie wcześniejszych zobowiązań wobec spółek zagrażających naszej wspólnejprzyszłości zgodnie z Przysięgą Paryską, którą bank podpisał w 2015 roku albouzna, że honorowanie dawnych zobowiązań jest ważniejsze niż losy ludzi już dziśdotkniętych skutkami zmian klimatu i przyszłych pokoleń –podkreśla Kuba Gogolewski, kampanier finansowy z Fundacji „Rozwój TAK –Odkrywki NIE”.

Podczas WZA ING w Amsterdamieprzedstawiciele organizacji wzywają ING do uszczelnienia polityki klimatycznejbanku poprzez: zakończenie współpracy z dotychczasowymi klientami, którychprzychody w ponad 50% pochodzą ze sprzedaży węgla lub wytworzonej w efekciejego spalania energii, określenie terminu obniżenia tego progu z 50% do 30% wprzypadku nowych klientów, a także rezygnację z udzielania wsparcia finansowegoi usług wszystkim spółkom, które planują budowę nowych lub rozbudowęistniejących mocy opartych na węglu kamiennym lub brunatnym.

– Zanieczyszczenia i gazy cieplarniane emitowane przez starych inowych klientów ING są tak samo szkodliwe. W dobie postępujących zmian klimatui problemów środowiskowych takich, jak zanieczyszczenie powietrza, banki będąmusiały wielokrotnie złamać zasadę honorowania dotychczasowych zobowiązań,jeżeli te zobowiązania zagrażają realizacji globalnych umów międzynarodowychsłużących ochronie środowiska i naszej wspólnej przyszłości – podsumowujeKuba Gogolewski.

 

mat. pras.
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here