EDF Paliwa zaprzestała kupna biomasy od Widok Energia z powodu spadku opłacalności

Grupa Widok Energia działająca w sektorze OZE i EDF Paliwa rozwiązały z końcem maja umowę dostaw biomasy z powodu zbyt wysokich kosztów pozyskania biomasy przy spadku cen zielonych certyfikatów – poinformowała Widok Energia.

„Firma EDF Paliwa Sp. z o.o. zmuszona była do całkowitego wstrzymania dostaw biomasy” – podała firma.

Wolumen sprzedaży wynikający z umowy na lata 2012-2013 wynosił 52 tys. ton pelletu.

Według informacji WE, decyzję o rozwiązaniu umowy, po dogłębnej analizie finansowo-prawnej sytuacji spółki Grupy EDF, motywowano: niskimi cenami świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów), zbyt wysokimi kosztami pozyskania biomasy w świetle sytuacji na rynku OZE oraz niestabilnością i zawirowaniami na rynku “powodującymi, że przedsiębiorstwa energetyczne zmuszone są do działania w nadzwyczajnie ciężkich warunkach i do podejmowania wyjątkowo trudnych decyzji biznesowych”.

Rozwiązana umowa zawarta pomiędzy stronami przewiduje możliwość naliczenia przez Widok Energia Sp. z o.o. kar umownych w związku z zaprzestaniem odbiorów przez EDF Paliwa Sp. z o.o. biomasy.

„W chwili obecnej produkcja realizowana przez zakłady granulacji biomasy, będące własnością Widok Energia, do czasu uruchomienia kontraktu z Energa-Kogeneracja, sprzedawana jest na podstawie krótkoterminowych kontraktów spotowych” – podała WE.

W ocenie zarządu Widok Energia wznowienie dostaw bezpośrednich do energetyki zawodowej będzie możliwe w przypadku ustabilizowanie się rynku biomasy.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here