EC Siekierki: utylizacja odpadów, ciepło i energia elektryczna w jednym


PGNiG zbuduje nowy blok naSiekierkach za 800 mln zł? Uwaga uwaga: nie tylko na węgiel. Wreszcie nastaje czas energii alternatywnej. Paliwem nie będziejednak gaz, jak w budowanej już jednostce na Żeraniu lecz poza węglem śmieci ibiomasa. Wiadomość tę podał serwis wysokienapiecie.pl w tekście Rafała Zasunia.

Nowa elektrociepłownia na Siekierkach znalazła się naopublikowanej we wrześniu przez Ministerstwo Rozwoju  liście polskich projektów rządowychzgłoszonych do Planu Junckera.

„Budowa kogeneracyjnego bloku o mocy 75 MWe / 140 MWt(wielopaliwowego) opalanego węglem, paliwem alternatywnym RDF (produkowane zodpadów) oraz biomasą. Blok zlokalizowany będzie na terenie należącym do ECSiekierki i będzie produkował ciepło i energię elektryczną na potrzeby m.st.Warszawa, a także przyczyni się do poprawy procesu gospodarki odpadami wWarszawie poprzez odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego z regionuwojewództwa mazowieckiego” – to cytat z dokumentu MR.

Blok będzie kosztował ok 800 mln zł. Inwestorem albo PGNiGTermika (czyli spółka PGNIG odpowiedzialna za produkcję ciepła i prądu) albostworzona przez nią spółka celowa. Nota bene blok na Żeraniu (o mocy 400 MW,jego budowa właśnie się zaczęła) też będzie się ubiegał o finansowanie z PlanuJunckera.

Parametry bloku na Siekierkach (cena, moc elektryczna i cieplna)są identyczne jak budowanego w Zabrzu przez fiński Fortum. Finowie chcą aby 50 proc. spalanego paliwa stanowił RDFczyli przetworzone śmieci. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć uciążliwewysypiska śmieci, a w Warszawie smieciowy problem  jest nierozwiązany od lat.

PGNIG Termika długo rozważał budowę na Siekierkach blokugazowego, podobnego do żerańskiego. W 2016 r. sporządzono nawet studiumwykonalności jednostki gazowej. O możliwości budowy bloku wielopaliwowego naSiekierkach w maju pisała „Rzeczpospolita”.

Plan Junckera nie zakłada dotacji, lecz kredyty zEuropejskiego Banku Inwestycyjnego. Ich zaletą są lepsze warunki, m.in.oprocentowanie. Wielopaliwowy blok na Siekierkach ma zostać zgłoszony do EBIjuż w styczniu 2018 r. Zarówno blok na Żeraniu jak i na Siekierkach majązastąpić wysłużone już jednostki węglowe.

Czy inwestycja naSiekierkach ma jakiekolwiek szanse „załapać się” na kredyt? Otym w dalszej części artykułu na portalu wysokienapiecie.pl

LINK:http://wysokienapiecie.pl/energetyka-konwencjonalna/2563-pgnig-zbuduje-nowy-blok-na-siekierkach-za-8…

Rafał Zasuń /WysokieNapiecie.pl 

fot. REO.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here