EBOR skredytuje budowę 3 farm wiatrowych PEP

Polish Energy Partners (jako tzw. sponsor) oraz dwa podmioty zależne z grupy PEP (jako kredytobiorcy) zawarły z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowy kredytu na budowę FW Gawłowice o mocy 41,4 MW oraz FW Rajgród o mocy 25,3 MW do kwoty 242,7 mln zł. Umowa przewiduje też możliwość częściowego finansowania dłużnego przez EBOR budowy przez inną spółkę celową – FW Skurpie o mocy 36,8 MW – do kwoty 49,3 mln zł – poinformował PEP.

– Uruchomienie finansowania w ramach I Fazy uwarunkowane jest spełnieniem przez kredytobiorców oraz sponsora warunków zawieszających, dotyczących przede wszystkim ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu (m.in. podpisania przez PEP tzw. umowy wsparcia) – podał PEP.

Dodatkowym warunkiem, oprócz wskazanych powyżej dla Fazy I i zgody EBOR, uruchomienia finansowania Fazy II FW Skurpie jest zapewnienie całości finansowania dla tej fazy (poprzez przystąpienie do umowy dodatkowych banków-kredytodawców).

-Umowa przewiduje okres spłaty kredytu do września 2028 (I Faza) oraz do marca 2030 (II Faza). Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku – podał też PEP.

Na początku sierpnia PEP podał, że 29 turbin o mocy 66,7 MW na farmy wiatrowe Gawłowice o mocy 41,4 MW oraz Rajgród o mocy 25,3 MW za 78 mln euro, czyli ok. 333 mln zł dostarczy Siemens.

PEP podał wtedy, że 2 sierpnia 2013 roku podmiot zależny, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1, zawarł z Siemens Sp. z o.o. umowę, która dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji 18 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łącznie 41,4 MW) dla FW Gawłowice, szacunkowa wartość tej umowy to 47.957 tys. euro czyli 204.095 tys. zł, a dostawa i instalacja turbin przewidziana jest w okresie od maja do listopada 2014 roku.

Tego samego dnia podmiot zależny od PEP, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 6, zawarł też z Siemensem drugą umowę na dostawę, instalację, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji 11 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łącznie 25,3 MW) dla FW Rajgród. Szacunkowa wartość drugiej umowy wynosi 30.211 tys. euro czyli 128.572 tys. zł. Dostawa i instalacja turbin przewidziana jest w okresie od maja do października 2014 roku.

PEP ma już też wykonawców kompleksowych robót montażowo – elektroenergetycznych w tych dwóch projektach za ok. 33,9 mln zł netto. Wartość umowy dotyczącej FW Gawłowice to 15,15 mln zł. Z kolei wartość umowy dotyczącej FW Rajgród to 18,70 mln zł.

PEP ma też wykonawcę kompleksowych robót budowlanych za ok. 48,7 mln zł. Zrealizuje to Erbud. Całkowita wartość umowy dotyczącej FW Gawłowice to 29,7 mln zł netto, z tego w 2013 rok – 13,0 mln zł, a w 2014 roku – 16,7 mln zł. Z kolei całkowita wartość umowy dotyczącej FW Rajgród to 19,0 mln zł, z tego w 2013 roku – 8,0 mln zł, a w 2014 roku – 11,0 mln zł. Konsorcjum Erbudu ma zrealizować oba zadania w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Polish Energy Partners (PEP) działa w segmencie OZE buduje moce wiatrowe i biomasowe. W sierpniu firma podtrzymała, że jej całkowite portfolio projektów farm wiatrowych w dewelopmencie wynosi ok. 1000 MW. Ich ukończenie przesunęła jednak na lata 2013-2021 z lat 2013-2016.

Spółka chce w II półroczu 2013 roku wydać ok. 77 mln zł, głównie na dewelopment FW.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here